Caritas

Maryja Matka Boga

Prezentacja Maryja Matka Boga na przestrzeni dziejów ma za zadanie ukazanie roli jaką cały czas     odgrywa w naszej – polskiej historii odkupienia Matka Najświętsza.
To przez Maryję przyjdzie Zwycięstwo, ale  to od nas zależy jak szybko?
Jedyną receptą Różaniec. Prezentacja ma przybliżyć sytuacje historyczne, kiedy interwencje Maryji były dla naszego kraju ważne, doniosłe i zwycięskie.
POKÓJ TOBIE POLSKO !!!

Maryja-Matka-Boga-Na-Przestrzeni-Dziejów-Polski