Żywy Różaniec

 

PIĄTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD GODZ. 16.00. – 17.30. MIESIĄC MAJ 2020r.

GODZINOWY  HARMONOGRAM  DLA

WSPÓLNOT  NASZEJ  PARAFII

 

PIĄTEK 15.05.2020r.

         Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻE ŚW. KINGI, ŚW. WOJCIECHA, ŚW.MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

            Godz. 16.30.–17.00. –  CARITAS

            Godz. 17.00 – 17.30.  MARGARETKI

 

PIĄTEK  22.05.2020r.

            Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻE ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, ŚW. JÓZEFA, MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Godz. 16.30. – 17.00. –  AKCJA  KATOLICKA

Godz. 17.00 – 17.30. –  ODNOWA W DUCHU ŚW. „MIRIAM”  

PIĄTEK  29.05.2020r.

            Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻE ŚW. KINGI, ŚW. WOJCIECHA, ŚW.MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

             Godz. 16.30.–17.00.  RYCERZE  KOLUMBA

             Godz. 17.00 – 17.30. –  CARITAS 

 

ZADANIA NA MIESIĄC  MAJ

 DLA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY  ŻYWEGO RÓŻAŃCA W NASZEJ PARAFII

 

       ZADANIA NA MAJ:

 • Postaram się znaleźć przynajmniej kwadrans na adorację Najświętszego Sakramentu. Jeżeli nie mam takiej możliwości, poświęcę ten czas na osobistą modlitwę w domu.

 

 • Postaram się porozmawiać w Róży Różańcowej z braćmi i siostrami, czy i jak możemy się aktywniej zaangażować w życie wspólnoty parafialnej.

HARMONOGRAM  INTENCJI  MSZALNYCH  ZA  POSZCZEGÓLNE  RÓŻE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA

W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA W 2020 r.

W PARAFII ŚW. WOJCIECHA W PRABUTACH

Lp. RÓŻA RÓŻAŃCOWA MIESIĄC
1. ŚW. MAKSYMILIANA – MARII KOLBEGO STYCZEŃ(4.01.20r.)
2. ŚW. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA, LUTY (1.02.20r.)
3. ŚW. JÓZEFA MARZEC (7.03.20r.)
4. ŚW. WOJCIECHA KWIECIEŃ(4.04.20r.)
5. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ MAJ (2.05.20r.)
6. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ CZERWIEC(6.06.20r.)
7. ŚW. BERETTY  MOLLA LIPIEC (4.07.20r.)
8. ŚW. ANNY SIERPIEŃ (1.08.20r.)
9. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY WRZESIEŃ (5.09.20r.)
10. ŚW. KINGI PAŹDZIERNIK(3.10.20r.)
11. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI LISTOPAD (7.11.20r.)
12. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY GRUDZIEŃ (5.12.20r.)
13. ŚW. MONIKI 27.08.2020r. godz.18.00

 (czwartek – katedra)

PIĄTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD GODZ. 16.00. – 17.30. MIESIĄC LUTY 2020r.

GODZINOWY  HARMONOGRAM  DLA

WSPÓLNOT  NASZEJ  PARAFII

 

PIĄTEK  7.02.2020r.

           Godz. 16.00. -16.30. –  RÓŻE ŚW. MONIKI,

ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, ŚW. JANA PAWŁA II

           Godz. 16.30. – 17.00. –  RYCERZE  KOLUMBA

 Godz. 17.00 – 17.30. –   CARITAS

 PIĄTEK 14.02.2020r.

           Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻE ŚW. BERETTY  MOLLA,

 ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI, ŚW. ANNY

 Godz. 16.30. – 17.00. –  MARGARETKI

Godz. 17.00 – 17.30. –   AKCJA  KATOLICKA

PIĄTEK 21.02.2020r.

             Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, ŚW. WOJCIECHA, ŚW.MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

             Godz. 16.30.–17.00. –  CARITAS

             Godz. 17.00 – 17.30. –  ODNOWA W DUCHU ŚW. „MIRIAM”  

 

PIĄTEK  28.02.2020r.

            Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻE ŚW. KINGI, ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, ŚW. JÓZEFA, BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

Godz. 16.30. – 17.00. –  AKCJA  KATOLICKA

Godz. 17.00 – 17.30. –  RYCERZE  KOLUMBA

PIĄTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD GODZ. 16.00. – 17.30. MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019r.

GODZINOWY  HARMONOGRAM  DLA

WSPÓLNOT  NASZEJ  PARAFII

 

PIĄTEK  4.10.2019r.

           Godz. 16.00. -16.30. –  RÓŻE ŚW. MONIKI,

ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, ŚW. JANA PAWŁA II

           Godz. 16.30. – 17.00. –  RYCERZE  KOLUMBA

           Godz. 17.00 – 17.30. –   CARITAS

                                                  PIĄTEK 11.10.2019r.

           Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻE ŚW. BERETTY  MOLLA,

 ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI, ŚW. ANNY

          Godz. 16.30. – 17.00. –  MARGARETKI

          Godz. 17.00 – 17.30. –   AKCJA  KATOLICKA

                                                  PIĄTEK 18.10.2019r.

          Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, ŚW. WOJCIECHA, ŚW.MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

          Godz. 16.30.–17.00. –  CARITAS

          Godz. 17.00 – 17.30. –  ODNOWA W DUCHU ŚW. „MIRIAM”  

PIĄTEK  25.10.2019r.

         Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻE ŚW. KINGI, ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, ŚW. JÓZEFA, BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

         Godz. 16.30. – 17.00. –  AKCJA  KATOLICKA

        Godz. 17.00 – 17.30. –  RYCERZE  KOLUMBA

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA – LUTY 2019r.

ŚWIATŁO  WIARY

Tajemnice światła pozwalają nam wpatrywać się w Chrystusa aktywnie działającego w swojej codzienności. To rozważanie opowieści Boga pisanej życiem: o miłości , apostolstwie i wierności.

Różaniec jest streszczeniem Ewangelii. Z tego powodu św. Jan Paweł II doszedł do przekonania, że należy rozwinąć chrystologiczny wymiar Różańca i dodać do niego tajemnice związane z życiem publicznym Chrystusa. Tajemnice światła, które wskazują na okres po dzieciństwie Jezusa a przed Jego męką,śmiercią i zmartwychwstaniem, są jednocześnie światłem na drodze dojrzałej wiary każdego chrześcijanina. Realizuje się ona w codziennej pokornej służbie i głoszeniu Ewangelii. Każdy, na miarę swoich możliwości, może wnosić wartości ewangeliczne do miejsc, w których żyje, pracuje lub się uczy.

OBRAZ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Tajemnice światła zaczynają się od chrztu Jezusa w Jordanie. Zdumiewa pokora Jezusa, który nie liczy na względy i nie pragnie pierwszych miejsc, ale cho sam nie jest grzesznikiem, czeka, jak wszyscy inni, na chrzest nawrócenia. Ta tajemnica pokazuje nam prawdę o Bogu, który nieustannie staje przy każdym człowieku i jest źródłem prawdziwej radości. Dojrzały chrześcijanin nieustannie odkrywa, że w swoim sercu nosi wyryty obraz samego Boga. To uczucie nie może  prowadzić do pychy i wywyższania się ponad innych, ale wręcz przeciwnie, do głębokiego przekonania o byciu kochanym. Tajemnica Chrztu Chrystusa w Jordanie przypomina nam, że jesteśmy kochani pomimo naszych grzechów i słabości.

POSŁUSZEŃSTWO SŁOWU

Wiara to nie przelotne uczucie, to nie jest nawet sama pobożność, ale to decyzja człowieka, który wybiera plan Boga i uznaje go za dobry. Na weselu w Kanie Galilejskiej sytuacja wydaje się beznadziejna. Wtedy pojawia się Maryja i delikatnie zwraca uwagę Jezusa na problem, który On z pozoru nie jest zainteresowany. Jakże często myślimy, że Bóg nie interesuje się nami. Wydaje się nam , że kiedy Go prosimy , odmawiając różaniec, nowenny  i litanie, On nie reaguje. Maryja zaś wierzy i podejmuje decyzję, że będzie posłuszna słowu Chrystusa.Polecenia Jezusa wydają się absurdalne: po co napełniać puste stągwie wodą? To nie ma sensu. Słudzy jednak, na słowo Maryi, czynią to, i wtedy wydarza się cud.

GŁOSIĆ DZIEŁA PANA

Wiara jest dojrzała wtedy, kiedy człowiek umie dzielić się nią z innymi. Osoba wierząca nie może zachowywać jej tylko dla siebie. Jest zaproszona do tego, aby iść i głosić Dobrą Nowinę. Chrystus przez cały czas swojej publicznej działalności głosi królestwo niebieskie i wzywa do nawrócenia, stając się dla nas wzorem do naśladowania. Nie używa wyszukanych słów lub zagmatwanych metafor. Podobnie nasze głoszenie Ewangelii wcale nie musi dokonywać się na ambonach. Moje decyzje o tym, że idę na Mszę św. w niedzielę, że nie wstydzę się uczynić znaku krzyża, przechodząc obok kościoła, że opowiadam znajomym, ile dobra otrzymałem dzisiaj od Boga lub jak bardzo wierzę w Jego Opatrzność, stają się mocnym świadectwem wiary.

NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA

Tajemnice światła ukazują żywą obecność którego nosimy w sercu i którego nieustannie wyznajemy, podejmując codzienne decyzje, aby opowiadać o Nim i Jego wielkich dziełach. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia jest drogą prowadzącą śladami  Chrystusa.

ZADANIA NA LUTY:

 • Każdego dnia, na zakończenie modlitwy różańcowej, uwielbię Boga za Jego bezwarunkową miłość.
 • Uświadomię sobie, jaki dar otrzymałem od Boga w ostatnim czasie i opowiem o tej łasce bliskiej osobie.
                   (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja – Luty – 2019r.)

PIĄTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD GODZ. 16.00. – 17.30. MIESIĄC LUTY 2019r.

GODZINOWY HARMONOGRAM  DLA

RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

                                           PIĄTEK  1.02.2019r.

Godz. 16.00. -16.30. –  RÓŻA ŚW. BERETTY  MOLLA

Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Godz. 17.00 – 17.30. –   RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

PIĄTEK 8.02.2019r.

Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻA ŚW. MONIKI

Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA ŚW. ANNY

                                         PIĄTEK 15.02.2019r.

            Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻA ŚW. KINGI

            Godz. 16.30.–17.00.RÓŻA ŚW. WOJCIECHA              

Godz. 17.00 – 17.30.RÓŻA ŚW.MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

                                        PIĄTEK  22.02.2019r.

Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. JÓZEFA

Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA  MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

PIĄTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD GODZ. 16.00. – 17.30. MIESIĄC STYCZEŃ 2019r.

GODZINOWY HARMONOGRAM  DLA

RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

PIĄTEK  4.01.2019r.

               Godz. 16.00. -16.30. –  RÓŻA ŚW. BERETTY  MOLLA

Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Godz. 17.00 – 17.30. –   RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

                                                    PIĄTEK 11.01.2019r.

Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻA ŚW. MONIKI

Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA ŚW. ANNY

PIĄTEK 18.01.2019r.

            Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻA ŚW. KINGI

            Godz. 16.30.–17.00.RÓŻA ŚW. WOJCIECHA              

Godz. 17.00 – 17.30.RÓŻA ŚW.MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

PIĄTEK  25.01.2019r.

              Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. JÓZEFA

Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA  MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   – GRUDZIEŃ  2018r.

 MARYJA  A  DUCH ŚWIĘTY

Maryja wszystko zawdzięcza Duchowi Świętemu. Dzięki Niemu otrzymała przywilej Niepokalanego Poczęcia, to On ukształtował w Niej człowieczeństwo Syna Bożego oraz uczynił z Niej najdoskonalszy obraz i podobieństwo samego Boga.

Napełniona łaską

Maryja w Niepokalanym Poczęciu została zachowana od grzechu pierworodnego i znalazła wielką łaskę u Boga, który wybrał Ją jeszcze przed urodzeniem. Przez Ducha Świętego, który jest  źródłem wszelkiego uświęcenia, przygotował w Jej Sercu miejsce dla Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ta szczególna relacja Maryi i Ducha Świętego w Niepokalanym Poczęciu jest znakiem nadziei dla każdego z nas. Nasze życie ma sens, bo jest ukryte w Bogu. Tak jak Maryja została wybrana, tak każdy z nas jest wybrany i cenny w oczach Boga.

Towarzysząca Jezusowi

Maryja dzięki Duchowi Świętemu jest kobietą cichą i pokorną. kiedy trzeba szybko zainterweniować – tak jak w Kanie – przechodzi do działania, prosi Syna o pomoc i wskazuje nam na Jezusa.Jednak przez większość czasu, podczas działalności misyjnej swojego Syna, jest jakby trochę w cieniu, choć nieustannie towarzyszy Mu w wypełnianiu Jego misji. Jezus oddaje Ducha Ojcu w obecności Maryi, która stoi pod krzyżem i uczestniczy w zrodzeniu wspólnoty Kościoła. Maryja stała się duchową Matką wszystkich członków Kościoła.

Przybytek Ducha Świętego

Ten, kto prawdziwie oddaje cześć Niepokalanej, w gruncie rzeczy w sposób pełny oddaje cześć Trzeciej Osobie Trójcy Świętej.Dostrzega w Maryi arcydzieło Ducha Świętego i stara się naśladować Tę, która została przebóstwiona, uświęcona i promieniuje blaskiem samego Boga.

ZADANIA NA GRUDZIEŃ:

 • W dodatkowej modlitwie podziękuję Duchowi Świętemu za rodziców, przodków i historię mojego życia, za wszystko, w czym objawiała się macierzyńska opieka Matki Bożej.
 • W moim sąsiedztwie spróbuję znaleźć potrzebującą osobę, którą odwiedzę z dobrym słowem przed świętami Bożego Narodzenia, naśladując Matkę Jezusa.
                           (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja – Grudzień  2018)

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi i wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej

Podczas jednego z objawień fatimskich , 13 lipca 1917 r., Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. Następnie zwróciła się do nich z dobrocią i smutkiem:

„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:

“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Dlaczego ma to być pięć sobót wynagradzających?

Dlaczego nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?
Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje:

„Córko, motyw jest prosty:
Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze:

Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Drugie:

Przeciwko Jej Dziewictwu.

Trzecie:

Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.

Czwarte:

Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

Piąte:

Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Jak odprawiać

1 Spowiedź  wynagradzająca
Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 1 – Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca. „Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas. Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
2 Komunia święta  wynagradzająca
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 2 – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca. Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę: Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
3 Różaniec  wynagradzający
Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 3 – Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego. Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4   15 minut rozważania
Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Warunek 4 – Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca. Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła. Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę: Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie! Piętnastominutowe rozmyślanie (przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną) • Najpierw odmawia się modlitwę wstępną: Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. • Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy. • Z pokora pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów: a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi, b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny, c. rozważ wcielenie Syna Bożego. • Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj: Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen. • Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.
Materiały pobrane ze strony www.soboty.pl

HARMONOGRAM  INTENCJI MSZALNYCH ZA CZŁONKÓW POSZCZEGÓLNYCH

 RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA W 2019 r.

 PRZY PARAFII ŚW. WOJCIECHA W PRABUTACH

Lp. RÓŻA RÓŻAŃCOWA MIESIĄC
1. ŚW. MAKSYMILIANA – MARII KOLBEGO STYCZEŃ (5.01.19r.)
2. ŚW. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA, ŚW. MONIKI LUTY (2.02.19r.)
3. ŚW. JÓZEFA MARZEC (2.03.19r.)
4. ŚW. WOJCIECHA KWIECIEŃ (6.04.19r.)
5. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ MAJ (4.05.19r.)
6. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ CZERWIEC (1.06.19r.)
7. ŚW. BERETTY  MOLLA
LIPIEC (6.07.19r.)
8. ŚW. ANNY SIERPIEŃ (3.08.19r.)
9. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY WRZESIEŃ (7.09.19r.)
10. ŚW. KINGI PAŹDZIERNIK (5.10.19r.)
11. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI LISTOPAD (2.11.19r.)
12. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY GRUDZIEŃ (7.12.19r.)

PIĄTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD GODZ. 16.00. – 17.30. MIESIĄC LISTOPAD 2018r.

GODZINOWY HARMONOGRAM  ADORACJI DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

PIĄTEK  9.11.2018r.

          Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

         Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. KAROLINY KÓZKÓWNY

         Godz. 17.00 – 17.30. – RÓŻA ŚW. MONIKI

                                                          PIĄTEK  16.11.2018r.

         Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻA ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

         Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. ANNY

         Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA ŚW. KINGI

PIĄTEK  23.11.2018r.

         Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻA ŚW. WOJCIECHA                

        Godz.16.30.–17.00.RÓŻA ŚW. MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

        Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

PIĄTEK  30.11.2018r.

         Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻA ŚW. JÓZEFA

        Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA  MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

        Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA ŚW. BERETTY  MOLLA

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   – CZERWIEC  2018r.

RADY  DUCHA  ŚWIĘTEGO

Duch Święty jest doradcą człowieka, aby w swoich planach i zamiarach nigdy nie zapomniał o Bogu. Dar rady to zaproszenie do wołania słowami psalmisty: „Daj mi poznać drogi Twoje , Panie i naucz mnie Twoich ścieżek” (Ps 25, 4).

Żyjemy w czasach, w których wspomnienie o darze rady wywołuje u niektórych złe skojarzenia. Współczesna mentalność została ukształtowana w okresie oświecenia, kiedy to rozum stał się ostateczną normą postępowania i moralności, a człowiek uznał, że jest samowystarczalny, bo potrafi sam rozeznać, co jest dobre, a co nie.

WEDŁUG  BOŻEJ  PRAWDY

Kościół stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem, aby ukazać Ducha Świętego, który swoimi radami pomaga nam wszystkim pokierować życie na Boże tory.Nie musimy szukać jakichś pseudoduchowości. Bóg chce nas obdarzyć swoim Duchem, który uzdalnia do właściwych wyborów w codziennym życiu. Dar rady jest zdolnością do dokonywania właściwych wyborów w codziennych sytuacjach, umiejętnością rozeznawania, co jest ważniejsze w planach Bożych. By przyjąć ten dar, najpierw trzeba uznać pokornie, że nie wiemy wszystkiego, że nasze plany na życie nie są planami ostatecznymi, bo jest Bóg, który przychodzi do nas, jak do proroka Eliasza, w lekkim powiewie, ukazując nam właściwy sposób postępowania. Jego plan ukryty jest  w wydarzeniach, których często nie rozumiemy. Duch Święty pomaga odkryć zamysł Boży.

ZAUFAJ,  A  NIE  DOZNASZ  ZAWODU !

Dar rady jest także zachętą do tego, aby wybierać w swoim życiu to, co przekracza granice zwykłej konieczności. Nasze zaangażowanie w Żywy Różaniec jest przykładem tego, że nie wystarczy tylko pacierz poranny i wieczorny, ale można pragnąć zaangażować się w życie Kościoła poprzez modlitwę w intencjach Ojca Świętego oraza za braci i siostry, którzy są w potrzebie.

CZEGO  PRAGNIESZ,  PANIE ?

Dar rady objawia się także w sytuacji, kiedy opowiadamy o dziełach, które Bóg uczynił w naszym życiu. Wielu z nas staje bezradnie i mówi, że nie wie, co ma powiedzieć, jak się zachować. Jeśli często prosimy Ducha Świętego o pomoc, nawet nie wiemy, kiedy realizują się w naszym życiu słowa Jezusa: ” Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić”(Mt 10, 19). Ludzie pokorni, którzy uznają własną słabość, nie wierzą zbytnio we własne siły, ale czerpią moc od Boga, są przekonani o nieustannym towarzyszeniu Ducha Świętego – Bożego doradcy.

ZADANIA NA CZERWIEC:

 • W tym miesiącu poproszę Ducha Świętego o Jego światło i podejmę jakieś zaangażowanie we wspólnocie, do którego zaprasza mnie Pan Bóg.
 • Codziennie  przed modlitwą różańcową poproszę o światło Ducha Świętego na codzienne wybory.
                           (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja – Czerwiec  2018)

PIĄTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

OD GODZ. 16.00. – 17.30. MIESIĄC CZERWIEC 2018r.

GODZINOWY HARMONOGRAM  DLA

RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

PIĄTEK  1.06.2018r.

        Godz. 17.00 – 17.30. – RÓŻA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Godz. 16.00. -16.30. – RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

        Godz. 16.30. – 17.00. – RÓŻA BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

PIĄTEK  8.06.2018r.

        Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻA ŚW. MONIKI

        Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

        Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA ŚW. ANNY

PIĄTEK 15.06.2018r.

        Godz. 16.00. -16.30. –    RÓŻA ŚW. KINGI

        Godz. 16.30.–17.00.RÓŻA ŚW. WOJCIECHA                

Godz. 17.00 – 17.30.RÓŻA ŚW. MAKSYMILIANA MARII-KOLBEGO

PIĄTEK  22.06.2018r.

         Godz. 16.00. -16.30. –   RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

        Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. JÓZEFA

        Godz. 17.00 – 17.30. –    RÓŻA  MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

PIĄTEK  29.06.2018r.

          Godz. 16.00. -16.30. –  RÓŻA ŚW. BERETTY  MOLLA

         Godz. 16.30. – 17.00. –  RÓŻA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

         Godz. 17.00 – 17.30. –   RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

 WYJAZD MODLITEWNY DO NIEPOKALANOWA

ZELATORKI I ZELATORZY ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRAZ KS. PROBOSZCZEM I KS. WŁADYSŁAWEM

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH PARAFIAN DO UDZIAŁU                                W WYJEŹDZIE MODLITEWNYM DO

SANKTUARIUM W NIEPOKALANOWIE

WYJAZD ODBĘDZIE SIĘ dn.23.06.2018r. (sobota).

KOSZT WYJAZDU JEST UZALEŻNIONY OD LICZBY UCZESTNIKÓW I WYNOSI 45 zł.

(przy pełnej obsadzie autobusu 50- osobowego).

WYJAZD : godz. 5.00.  KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA

PRZEWIDYWANY POWRÓT: ok. godz. 22.00.- 23.00.

ZGŁOSZENIA U p. ANTONIEGO W ZAKRYSTII 

LUB   TELEFONICZNE POD nr 665232509.

KOCHANI CZCICIELE MATKI BOŻEJ
Z radością przekazujemy Wam zaproszenie na rekolekcje w Bractwie NMPKKP na Jasnej Górze u stóp Maryi, które prowadzi charyzmatyczny kapłan Enrique Porcu przełożony wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, który prowadził modlitwę podczas Wielkiej Pokuty w 2016 r. Zapisy na stronie www.avemaria.pl  
 
więcej informacji kontakt 
Maria-Emanuel tel. 792 277 720
Małgorzata po godz. 15:00 tel. 604 505 335  
 
Pozdrawiamy w  Sercu Maryi Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski !

 

 

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  MAJ  2018r.

DAR  ROZUMU

Dar rozumu nie zdobywamy na drodze wykształcenia, nabywanie pewnej wiedzy, ale może on być darmo dany każdemu chrześcijaninowi, który prosi o to Ducha Świętego. Zazwyczaj mówimy o rozumie jako pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi w wychodzeniu z kłopotów. Jednak w przypadku daru Ducha Świętego nie chodzi o porządek naturalny, ale nadprzyrodzoną zdolność duszy umożliwiającą widzenie, poznawanie i rozumienie prawd wiary oraz wnikanie w tajemnice Boże.

ZROZUMIEĆ BOŻY PLAN

Dar rozumu pomaga nam zrozumieć prawdy wiary oraz pełen miłości zamysł Boga. Bez tego daru nie jesteśmy w stanie przyjąć sercem, że Bóg kocha nas bezwarunkowo i zawsze przebacza nam grzechy.

ŻYCIE Z BOGIEM

Kiedy człowiek doznaje krzywdy, często pragnie zemsty, chce odpłacić pięknym za nadobne. Natomiast ubogaceni darem rozumu, rozumienia prawd wiary, możemy z wiarą odpowiadać taką samą miłością , jaką ukochał nas Bóg. Także dzięki temu darowi jesteśmy w stanie pojąć istotę sakramentów, widzialnych znaków niewidzialnej łaski. Duch Święty uzdalnia nas do tego, by dostrzec nie tylko wodę i słowa: ” Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, ale łaskę nowego życia w Jezusie  Chrystusie. Dar rozumu uzdalnia nas do przychodzenia do sakramentu pokuty i spowiadania się ze swoich grzechów (często ciągle tych samych)nie człowiekowi – księdzu, który siedzi w konfesjonale – ale samemu Bogu, Miłosiernemu Ojcu, który czeka na nas tak, jak czekał na swojego syna marnotrawnego, wypatrując jego powrotu, aby na nowo przyjąć go do siebie.

WŁAŚCIWA PERSPEKTYWA

Dar rozumu możemy rozwijać w naszym życiu szczególnie dzięki pokorze, ufnemu oddaniu się woli Boga, w ciszy i w skupieniu. Na co dzień jesteśmy zabiegani – troszczymy się o dobra materialne, biegniemy do pracy, w pospiechu robimy zakupy – aby więc zobaczyć Jego działanie w naszym życiu, musimy mieć czas na zatrzymanie  i modlitwę, spotkanie z Bogiem. Dzięki przebywaniu z Jezusem, lekturze Pisma Świętego – Słowo Boże do nas – będziemy mogli popatrzeć na swoje życie, używając nie tylko rozumu naturalnego, swojej wiedzy i wykształcenia, ale też oczami wiary. Dzięki Duchowi Świętemu życie swoje i innych będziemy odczytywać „między wierszami”, czyli w Bożej perspektywie.

ZADANIA NA MAJ:

 • Przypomnę sobie i podziękuję Bogu za jedno wydarzenia z ostatniego miesiąca, które było dla mnie znakiem obecności i działania Ducha Świętego w moim życiu.
 • Codziennie wieczorem podziękuję Duchowi Świętemu za Jego światło, którym obdarza mnie każdego dnia.
                           (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja – Maj  2018)

ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY DO MODLITWY NA RÓŻAŃCU ZA SWOJE DZIECI !!

Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu!

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący!

Ta osoba to Bóg!

Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice – z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać zła.

Co zatem trzeba zrobić, aby tą Bożą pomoc uzyskać? W 2001 roku grupa rodziców, w trakcie rekolekcji, na których uświadomiono im te zagadnienia, podjęła modlitwę w intencji swoich dzieci.

Podjęta modlitwa została oparta na formule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy (róże – wg. tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób, z których każda odmawia w intencji swoich dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych.

Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje staja się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwa odmówiony jest cały różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa sobie przypisana tajemnicę różańcową. Następnie, poczynając od pierwszego dnia miesiąca zmieniamy tajemnicę wg. porządku w jakim są ułożone w różańcu. I tak osoba która, odmawiała I radosną przechodzi do II radosnej, w następnym miesiącu do III itd., po radosnych tajemnicach odmawiamy tajemnice światła, potem bolesne a następnie chwalebne po czym od nowa radosne itd.

Gdy po jakimś czasie zaczęły pojawiać się konkretne owoce tej modlitwy, coraz więcej osób chciało przystąpić do takiej modlitwy.

  Obecnie w całej Polsce (i w świecie) powstają takie róże, a rodzice włączają się do tej modlitwy. W taki sposób modli się już tysiące rodziców – możesz i Ty!

Istnieją, znane nam, dwa powody z jakich rodzice decydują się na przystąpienie do modlitwy w róży różańca Rodziców w intencji swoich dzieci.

 1. Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.
 2. Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła zaczynają zdawać sobie sprawę jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić.

Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem. Wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że to Bóg daje łaskę tej modlitwy Można przeczytać na stronie internetowej świadectwo Tadeusza, ojca który propozycji tej modlitwy opierał się cztery lata – mimo że to człowiek nawykły do modlitwy i to różańcowej! Kiedy rozpoczął modlitwę jego córka, która od lat pragnęła mieć potomstwo zaszła właśnie w tym czasie w ciążę, po czym urodziła zdrowe dziecko. Takich świadectw Bożej pomocy dzieciom w sytuacjach zwykłych, a czasem bardzo dramatycznych w ciągu kilku lat trwania tej modlitwy jest bardzo wiele.

Ten sposób modlitwy to propozycja, która daje i podtrzymuje nadzieję. Dla porównania – ile czasu poświęcamy na telewizję, gazety itp. czy mi zabraknie 4-5 minut w ciągu dnia z powodu modlitwy?

Poza tym, rodzic wchodząc do tej róży daje swoim dzieciom wytrwałość innych 19-ściorga rodziców, nawet jeśli by sam zapomniał inni nie zapomną! Świadomość tej wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka, na okazanie miłości. Jeśli wierzymy w Boga – a wierzymy – to On jako Wszechmocny może zapewnić najlepszą opiekę naszym dzieciom – czyż nie?

Ta modlitwa często uzdrawia również relacje w rodzinach!

Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny jest to wspaniała Boża ekonomia! – tylko trzeba się na nią zdobyć. Ileż uwagi poświęcamy zwykłym codziennym czynnościom, a na wezwanie Bożej opieki szkoda nam czasu. Jezus nie żałował swojego życia dla żadnego, nawet najgorszego człowieka, czemu ja mam żałować 4-5 minut dziennie ze swego czasu własnym w końcu dzieciom!

Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Podjęcie tej modlitwy to również konieczność zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy!

Zauważyliśmy, że Bóg udziela wiele łask dzieciom rodziców, którzy się modlą, ale jeszcze więcej tym, którzy oprócz tego propagują ten rodzaj modlitwy.

Spotkaliśmy się też z pytaniem rodzica – „w czym ta modlitwa jest lepsza od mojej, przecież ja codziennie się modlę za swoje dzieci”. To Bóg zna wartość każdej modlitwy, nie oceniamy czy ta modlitwa jest lepsza, czy nie. Tylko dzielimy się świadectwem wielu codziennych łask i zmian na lepsze w życiu dzieci, za których rodzice modlą się właśnie w ten sposób. Może Bóg udziela specjalnych łask dlatego, że jest to modlitwa wspólnotowa, może dlatego że ta modlitwa uczy nas pokory – pokornego, codziennego przyznania się do własnej słabości i grzeszności, może dlatego że z nami jest Maryja, wzór rodzicielskiej miłości, może dlatego, że wypełniamy wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II – czyli nauczanie Kościoła. Ten rodzaj modlitwy to po prostu kolejna uporządkowana propozycja. Jest z pewnością wiele przyczyn, że jest ona owocna.

Wytrwałość potrzebna jest nie tylko w modlitwie – również w prowadzeniu róży, i propagowaniu.

Bóg przyjdzie w takim wypadku z pomocą również osobom tworzącym różę, da okazje aby o tym mówić – czasem nawet do dość przygodnych ludzi. Wiele jest przykładów, że po znacznym nawet czasie nagle ktoś zaczyna się modlić, lub wręcz bierze się za tworzenie róży! Strona internetowa jest miejscem, gdzie zasięgnąć informacji i zobaczyć jak włączyć się w tą inicjatywę modlitewną.

Niektóre osoby nawet nie zaczynają modlitwy pod pretekstem że, boją się podejmować zobowiązania, co do których nie wiedzą czy je wypełnią. Jeśli już się ktoś decyduje jakby na próbę, to proponujemy np. okres 6 miesięcy, a lepiej rok – bo wówczas ta osoba zasmakuje w tej modlitwie – i zobaczy efekty. Efekty przyjdą z całą pewnością – ale najważniejsza jest dyspozycja naszego serca do własnego nawracania się do modlitwy i zwykła, codzienna wytrwałość w oddawaniu losów naszych dzieci pod opiekę Bogu przez wstawiennictwo Maryi.

W naszej parafii istnieją już dwie takie Róże Różańcowe: Błogosławionej Karoliny Kózkówny i Świętej Moniki.

Niech inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej modlitwie dla nas będzie również wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II z listu apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z 2002 roku skierowane do wszystkich : biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych – który dziś można odczytywać jako swego rodzaju testamentalną prośbę Sługi Bożego Jana Pawła II :

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. … Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze  z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (…) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.”

KONTAKT  W SPRAWIE WSTĄPIENIA DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW LUB MODLITWY W ŻYWYM RÓŻAŃCU: tel. 669855074, lub 665232509.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!

Wykorzystano fragmenty ze Strony internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  KWIECIEŃ 2018r.

MĄDROŚĆ  BOŻA

Bóg sam jest Mądrością i pragnie udzielać jej każdemu z nas. Jest to jeden z największych darów Ducha Świętego, który uzdalnia nas do przeżywania życia w perspektywie ostatecznego celu: życia wiecznego z Bogiem.

Mądrość można rozumieć, jako zdolność odróżniania dobra od zła, a co za tym idzie – umiejętność dobrego i sprawiedliwego sądzenia spraw.Daru Ducha Świętego niemożna utożsamiać tylko ze zdolnością intelektualną, z tym czego można się nauczyć na drodze zdobywania wiedzy w szkole czy nawet doświadczenia.Człowiek obdarzony darem mądrości Bożej nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, nie jest omnibusem – ale ma zdolność serca do widzenia świata i drugiego człowieka oczami Boga. Ta zdolność rodzi się z przebywania z Jezusem na modlitwie.Pierwszą pomocą na drodze mądrości jest słuchanie Słowa Bożego. W naszych parafiach coraz popularniejsze staje się wspólne czytanie Biblii, Lectio divina – modlitwa Słowem Bożym.

Mądrość Boża jest darem, nadaje sens życiu człowieka wierzącego. Dzięki niej człowiek odkrywa, że jego powołaniem jest przebywanie z Bogiem nie tylko na tym świecie, ale przede wszystkim na całą wieczność.

Dzięki mądrości patrzymy na świat oczami Boga. Kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiemu, po ludzku jedyną odpowiedzią jest zemsta albo przynajmniej rewanż, aby bliźni poczuł odpowiedzialność za krzywdę. Jednak pod wpływem daru Ducha Świętego podejmujemy inną decyzję. Mądrość Boża Zaprasza nas do tego, aby prosić o przebaczenie i błogosławić.

Maryja Stolica Mądrości jest Tą, która pragnie wypraszać nam dar widzenia osób i rzeczy tak jak Bó. Ona uczy Kościół najpierw trwania na modlitwie, tak jak Ona trwała z Apostołami w Wieczerniku, oczekując zesłania Ducha Świętego. Matka Boża, która jest pełna łaski, pomaga przyjmować dary nadprzyrodzone, które przemieniają nasze serca, upodabniając nas do Jej Syna Jezusa Chrystusa.

ZADANIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ :

 • Każdego dnia na zakończenie modlitwy różańcowej poproszę własnymi słowami o mądrość Bożą, abym widział świat i drugiego człowieka oczami Boga.
 • Podziękuję mądrości Bożej za każdy moment w codziennych sytuacjach, w którym zło dobrem zwyciężyłem.

   (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja – Kwiecień  2018)

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  MARZEC  2018r.

CHARYZMATY  DUCHA  ŚWIĘTEGO

Dar proroctwa, uzdrawiania, tłumaczenia języków, czynienie cudów, poznania. Te nadprzyrodzone zdolności to widoczne znaki działania Ducha Świętego w Kościele. Czym są charyzmaty, kto może je otrzymać i do czego tak naprawdę służą?

W Kościele często słyszymy o ruchach charyzmatycznych i o charyzmatach Ducha Świętego, szczególnie tych bardziej spektakularnych, jak mówienie językami czy uzdrawianie chorych. Te nadprzyrodzone dary w istocie nie muszą być nadzwyczajne, ale pokazują zaangażowanie Ducha Świętego, który rozlewa swoją łaskę i miłość we wspólnocie.

Charyzmaty takie jak modlitwa, nauczanie, napominanie, dzieła miłosierdzia czy rozeznawanie duchów są bardzo użyteczne w życiu Kościoła. W naszych wspólnotach są osoby,  które mają  ogromną wrażliwość na biedę, bardzo chętnie i radośnie angażują się w dzieła miłosierdzia. Inni z kolei mają pewną mądrość serca i słowa, dlatego wielu udaje się do nich po radę poprosić o rozeznanie woli Bożej. Można spotkać także ludzi mających także dar nauczania, dzięki któremu wiele osób, słuchając Słowa Bożego, odkrywa obecność Boga – i łatwiej o dobre wybory.

Warto wspomnieć o charyzmatach hierarchicznych: papież a czy proboszcza parafii, które są związane z konkretną posługą i jej wymaganiami. Łatwo zapomnieć o charyzmatach mniej spektakularnych, jak charyzmat matki czy ojca. Jest to jedno z wyzwań Kościoła, aby dowartościować te dary, które są wyjątkowe dla całej wspólnoty i świata. Poza tym istnieją także charyzmaty związane z konkretnymi zawodami, na przykład charyzmat lekarza czy nauczyciela.

Na koniec warto wspomnieć o wyjątkowych charyzmatach pokory i ofiarowania siebie drugiemu człowiekowi. Duch Święty uczy i pomaga realizować obowiązki w pełnej pokorze i miłości bezinteresownej, nie licząc na zaszczyty, nie licząc na wdzięczność drugiego człowieka. Tym charyzmatem często obdarzone są osoby, które opiekują się starszymi ludźmi, pielęgniarki w szpitalach. Spełniają swoje zadania odpowiedzialnie i z miłością, widząc w tym swoją drogę pokory i służby na wzór Jezusa Chrystusa. W naszym życiu codziennym warto koncentrować się na tych darach, które uzdalniają do posługi i służby drugiemu człowiekowi.

ZADANIA NA MARZEC  2018r.:

 • Podczas modlitwy indywidualnej spróbuję zobaczyć, jakim charyzmatem, darem nadprzyrodzonym służę we wspólnocie Kościoła, i podziękuję za niego Duchowi Świętemu.
 • Rozważając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, poproszę o łaskę pokory w służbie Kościoła.

               (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja – Marzec  2018)

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  LUTY  2018r. 

IMIONA  DUCHA  ŚWIĘTEGO

Imię w Biblii oznacza istotę, tożsamość osoby. Pismo Święte, mówiąc  o Duchu Świętym, używa różnych określeń. Duch Święty jest imieniem własnym Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Duch w języku hebrajskim to ruah, czyli tchnienie, powiew lub wiatr. W tym momencie przypomina się historia z prorokiem Eliaszem, który rozpoznał Boga nie w wichurze czy w trzęsieniu ziemi, ale w lekkim powiewie wiatru.

Krótka analiza pokazuje, że Duch Święty jest bezpośrednim podmiotem świętości Boga w człowieku. On podtrzymuje naszą modlitwę w Żywym Różańcu i prowadzi nas do realizacji w życiu wezwania Boga:”Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1. 16).

Innym imieniem Ducha Świętego, którego znajdujemy na kartach Ewangelii,  jest słowo „Paraklet”; Pocieszyciel ma przyjść po wniebowstąpieniu i wspierać uczniów w drodze za Synem Bożym. Etymologiczne słowo to oznacza obrońcę, adwokata. Duch Święty uzdalnia nas do dawania świadectwa bezwarunkowej miłości Boga, do mówienia swoim bliskim czy znajomym, w prostych, czasami nieporadnych słowach, o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu.

Gdy mowa o symbolu, niewątpliwie Duch Święty kojarzy nam się z postacią gołębicy. Symbol ten zawdzięczamy ewangelistom, którzy opisując Parakleta zstępującego na Jezusa podczas chrztu w Jordanie, przedstawili Go jako gołębia. Jest to ptak, który strzeże swe pisklęta i ochrania je pod swoimi skrzydłami.

Pismo Święte stara się przedstawić Ducha Świętego za pomocą symboli, które są bardzo powszechne w naszym codziennym życiu. Z tego powodu trzy z czterech żywiołów stały sie symbolami Ducha Świętego: wiatr, ogień i woda. Jest to bardzo znaczące, ponieważ wiatr oznacza siłę niewidzialną, która potrafi przenikać i być gwałtowna. Ogień jest żywiołem, który wznosi się ku górze, wypala i oczyszcza, a zarazem daje ciepło. Woda ożywia i zaspokaja pragnienie.

ZADANIA NA LUTY  2018r.:

 • Poproszę rano światło Ducha Świętego na codzienne decyzje.
 • Postaram się bezinteresownie uczynić uczynek miłosierdzia.

                   (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja -Luty  2018)

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  STYCZEŃ  2018r. 

DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ!

W XX wieku niektórzy teologowie mówili wprost, że Duch Święty jest  „nieznany” albo „zapomniany” w Kościele. Z jednej strony takie zdanie może dziwić, ponieważ każdego dnia co najmniej kilka razy wykonujemy znak krzyża, gdzie wspominamy imię Ducha Świętego, a w modlitwie różańcowej powtarzamy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Na pewno słyszeliśmy o ruchach Odnowy w Duchu Świętym które działają w naszych parafiach. Nie można  też zapomnieć o o sakramencie bierzmowania, w czasie którego otrzymaliśmy Ducha Świętego. To wszystko prawda, jednak warto zadać sobie pytanie, czy faktycznie Duch Święty jest obecny w moich modlitwach, czy wzywam Go każdego dnia, aby umacniał miłość do Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, czy proszę o Ducha Świętego, aby uzdalniał mnie do dobrych i mądrych wyborów życiowych. Zapytajmy siebie, ile widzieliśmy przedstawień Ducha Świętego w malarstwie, ile znamy pieśni o Duchu Świętym, ile jest nabożeństw do Ducha Świętego.

Nowy rok duszpasterski został poświęcony Osobie Ducha Świętego. Ma nam pomóc nieustannie aktualizować w życiu słowa Jana Pawła II z encykliki Dominum et vivificantem o potrzebie „nowego odkrycia Boga w Jego nadprzyrodzonej rzeczywistości Ducha nieskończonego, tak jak Go Jezus przedstawia Samarytance”; potrzebie „oddawania Mu czci = w Duchu i prawdzie= (por. J 4, 24)”.

Duch Święty nie jest tym, który „coś” mówi do Kościoła – On objawia wszystko, jest źródłem komunii i jedności wszystkich wierzących.Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy uczyli się ustąpić, powiedzieć dobre słowo, pokazać nieprzyjacielowi, że go kocham i szanuję  – pomimo krzywd, jakie mi wyrządził. Duch Święty daje wiarę i w sytuacjach, w których nie potrafimy się modlić, ponieważ jesteśmy przygnębieni różnymi trudnymi wydarzeniami – na przykład chorobą, zdradą, utratą pracy – nieustannie modli się za nas. Duch Święty uczy nas, jak miłować bezinteresownie i bezwarunkowo. On umacnia naszą nadzieję, która nie polega na tym, że wierzymy w wydarzenie się czego oczekujemy, ale jest pewnością spełnienia obietnicy Boga, że nasze życie na ziemi jest pewnym przedsionkiem, wprowadzeniem do życia wiecznego z Bogiem w szczęśliwości, której nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

Na początku nowego roku wzbudzajmy w sobie intencję do odkrywania roli i obecności Ducha Świętego w naszym codziennym życiu. W kolejnych miesiącach będziemy rozważać znaki Jego obecności i Jego dary, które pomagają żyć pełnią życia chrześcijańskiego.

ZADANIA NA STYCZEŃ  2018r.:

 • Odmówię modlitwę „Przybądź, Duchu Święty…”jako zaproszenie Go do mojego życia, abym jeszcze bardziej odkrywał Jego obecność w codziennych sytuacjach.
 • Kiedy uda mi się choć raz uczynić coś dobrego z miłości do drugiego człowieka, podziękuję Duchowi Świętemu i własnymi słowami poproszę o siły do wypełniania Jego woli.

                   (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja -Styczeń  2018)

 

HARMONOGRAM  INTENCJI MSZALNYCH ZA CZŁONKÓW POSZCZEGÓLNYCH

 RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA W 2018 r.

 PRZY PARAFII ŚW. WOJCIECHA W PRABUTACH

Lp. RÓŻA RÓŻAŃCOWA MIESIĄC
1. ŚW. MAKSYMILIANA – MARII KOLBEGO STYCZEŃ (6.01.18r.)
2. ŚW. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA, ŚW. MONIKI LUTY (3.02.18r.)
3. ŚW. JÓZEFA MARZEC (3.03.18r.)
4. ŚW. WOJCIECHA KWIECIEŃ (7.04.18r.)
5. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ MAJ (5.05.18r.)
6. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ CZERWIEC (2.06.18r.)
7. ŚW. BERETTY  MOLLA
LIPIEC (7.07.18r.)
8. ŚW. ANNY SIERPIEŃ (4.08.18r.)
9. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY WRZESIEŃ (1.09.18r.)
10. ŚW. KINGI PAŹDZIERNIK(6.10.18r.)
11. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI LISTOPAD (3.11.18r.)
12. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY GRUDZIEŃ (1.12.18r.)

      FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  LISTOPAD 2017r.   

ZABRAĆ BOGA DO PRACY

Miejsce pracy to także miejsce spotkania z drugim człowiekiem. W pracy zawiązuje się znajomości, a nawet przyjaźnie. Jest to wyjątkowa okazja do rozmów na różne tematy, nierzadko dotyczące wiary i moralności. Dlatego, zamiast narzekać na własny los, na sytuację społeczno – ekonomiczną w kraju czy też prowadzić dyskusje o pogodzie, warto zwrócić się do kolegi czy koleżanki z pracy z życzliwością i delikatnością, opowiedzieć dobrą historię, może czasem zaprosić na spotkanie modlitewne. Taka prosta rozmowa może być początkiem głębokiej duchowej relacji. Wiele osób jednak skarży się, że nie wie, co i w jaki sposób odpowiadać, kiedy ktoś atakuje Kościół albo podaje w wątpliwość prawdy wiary. Z tego powodu tak ważna jest formacja, którą otrzymujemy w naszych parafialnych wspólnotach Żywego Różańca, na spotkaniach regionalnych, diecezjalnych i ogólnopolskich oraz dzięki miesięcznikowi „Różaniec”. Warto pytać w czasie spotkań o konkretne sytuacje, stale się przygotowywać do misji. Blisko sto lat temu bł. Jerzy Matulewicz tak pisał o roli świadectwa świeckich: „Ileż dobrego mogliby zdziałać świeccy mężczyźni i kobiety! Mogliby oni wnieść Chrystusa nawet tam, dokąd my, kapłani, nie mamy już dostępu”.

ZADANIA NA LISTOPAD:

 • Ofiaruję Bogu moje codzienne obowiązki zawodowe w intencji mojego szefa i kolegów z pracy.
 • Opowiem komuś z pracy, z radością i delikatnością, jeden z artykułów za „Różańca”, który mnie najbardziej poruszył i zachęcę go do jego lektury.

                   (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja -Listopad  2017)

ODPUST – DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO WIERZĄCEGO

Odpusty dla odmawiających różaniec

Czym jest odpust?

Zgodnie z nauczaniem Kościoła: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
(…). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych” (KKK 1471).

„Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od «starego człowieka» i «przyoblec człowieka nowego»” (KKK 1473).

a)    Odpust zupełny – uwalnia od wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.
b)    Odpust cząstkowy – darowanie części kary doczesnej.
„Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów” (KKK 1498).

Kiedy uzyskujemy odpust różańcowy?

Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:

•    w kościele,
•    w miejscu publicznych modlitw,
•    w rodzinnym gronie,
•    w zakonnej wspólnocie,
•    w pobożnym stowarzyszeniu.

Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.

Warunki, które należy wypełnić dla uzyskania odpustu zupełnego:

1.    Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic określonej części).

2.    Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna.

3.    Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic. Ważne jest, byśmy nie przerywali modlitwy, nim ją skończymy.

Pozostałe warunki dla uzyskania każdego odpustu zupełnego:
•     Być w stanie łaski uświęcającej; a jeśli trzeba, przystąpić do sakramentu pokuty.
•     Przyjąć Komunię świętą.
•     Wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego, tzn. tolerowanie u siebie złych przyzwyczajeń lub dobrowolne trwanie w jakimś nałogu.
•     Wykonać z pobożnością dzieło obdarzone odpustem.
•     Odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo).

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, a cząstkowy – kilka razy dziennie. Należy wzbudzić intencję uzyskania odpustu. Odpusty możemy uzyskać dla siebie lub za zmarłych. Nie można ich przekazać żyjącym.
Inne możliwości uzyskania odpustu :
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny.
2. Lektura Pisma Świętego przez pół godziny.
3. Odprawienie Drogi krzyżowej przed stacjami prawnie erygowanymi.
4. Odmówienie jednej części różańca w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu.
5. Na terenie Polski za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele, w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem (nie musi być wystawiony). Chorzy za odmówienie Koronki z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym.
6. Publiczne odmówienie O Stworzycielu Duchu, przyjdź w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego.
7. Uroczyste odmówienie Przed tak wielkim Sakramentem w Wielki Czwartek i w Boże Ciało.
8. Odmówienie po Komunii w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu.
9. Uczestniczenie w Gorzkich żalach raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu (tylko na terenie Polski).
10. Udział w publicznej adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek.
11. Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę lub w rocznicę swego chrztu.
12. Publiczne odmówienie O Jezu najsłodszy w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.
13. Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu oraz 2 VIII (święto Porcjunkuli) i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
14. Nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 XI i modlitwa za zmarłych; odpust można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.
15. Nawiedzenie kościoła, kaplicy w Dniu Zadusznym (2 XI) i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga; odpust można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.
16. Publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa w uroczystość Chrystusa Króla.
17. Publiczne odmówienie Ciebie, Boga, wysławiamy w ostatnim dniu roku.
18. Wysłuchanie kilku kazań w czasie misji i udział w ich uroczystym zakończeniu.
19. Udział w ćwiczeniach duchownych przez trzy pełne dni.
20. Udział w świętej czynności (Mszy świętej lub nabożeństwie), której przewodniczy wizytator (np. biskup) z okazji wizytacji pasterskiej.
21. Nawiedzenie kościoła, kaplicy zakonnej w uroczystość świętego założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
22. Nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu konsekracji i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
23. Nawiedzenie kościoła (jednorazowe), w którym odbywa się synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
24. Udział w nabożeństwie eucharystycznym na zakończenie Kongresu eucharystycznego.
25. Przyjęcie choćby przez radio lub telewizję błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi.
26. Przyjęcie po raz pierwszy Komunii świętej lub uczestniczenie w tej uroczystości.
27. Kapłan za odprawienie Mszy świętej prymicyjnej i wierni za pobożne w niej uczestnictwo.
28. Odnowienie przez kapłana w 25-lecie, 50-lecie, 60-lecie święceń postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swego powołania. Wierni – za uczestnictwo we Mszy świętej jubileuszowej, połączonej z pewną ceremonią.
29. W godzinę śmierci, gdy nie ma kapłana, a konający jest odpowiednio dysponowany, o ile miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw, i posłuży się krzyżem. Może uzyskać ten odpust, choćby w tym dniu zyskał inny odpust zupełny.
3o. Pobożne posłużenie się poświęconym przez papieża lub biskupa przedmiotem religijnym (krzyżyk, różaniec, szkaplerz, medalik) w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła i odmówienie wyznania wiary.
31. Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga:
a)    w święto tytułu,
b)    w jakiekolwiek święto nakazane,
c)    raz w roku w dowolnym dniu.
32. Nawiedzenie bazylik mniejszych w całym świecie:
a)    w uroczystość św. Piotra i Pawła,
b)    w święto tytułu,
c)    w święto Porcjunkuli (2 VIII),
d)    w wybrany dzień w roku,
oraz odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
33. Nawiedzenie kościoła stacyjnego w Rzymie w określonych dniach roku zaznaczonych w Mszale Rzymskim i uczestniczenie w świętych czynnościach (Mszy świętej lub nabożeństwie).

Niektóre odpusty cząstkowe:
1. Pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2. Uważne i pobożne wysłuchanie kazania.
3. Podejmowanie w duchu pokuty aktów postu i dobrowolnego powstrzymania się od rzeczy godziwych i miłych.
4. Za modlitwy: Wierzę w Boga, Psalmy 129 i 50, Anioł Pański, Magnificat, Pod Twoją obronę, Wieczny odpoczynek, Witaj, Królowo itp.
5. Poświęcanie siebie, swego czasu, swoich dóbr doczesnych braciom znajdującym się w potrzebie.
6. Za wykonywanie swoich obowiązków i znoszenie przeciwności życiowych ze skierowaniem swojej myśli z pokorną ufnością do Boga i dołączając, choćby tylko wewnętrznie, pobożne wezwanie.

Pełny wykaz odpustów cząstkowych można znaleźć w książeczce s. Elii Maciejewskiej FSK, Sakrament pokuty. Rachunek sumienia dla osób dorosłych. Odpusty, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2003. Polecamy!

Fragmenty wydawnictwa sióstr Loretanek „RÓŻANIEC”.

 RÓŻANIEC DO GRANIC – OTOCZMY RÓŻAŃCEM GRANICE NASZEGO KRAJU!!

Zelatorki i zelatorzy Żywego Różańca wraz z Ks. Władysławem, opiekunem wspólnoty oraz Ks. Proboszczem zapraszają wszystkich parafian do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji „Różaniec Do Granic”, który w naszej parafii będzie miał miejsce 7 października 2017r. w kościele Św. Andrzeja. Rozpocznie się o godz. 13.00. odmówieniem części Różańca, o 13.30. odbędzie się Msza św. Pierwszosobotnia w intencji Róży Różańcowej Św. Kingi. Około godziny 14.00. odmówimy kolejną część Różańca.

Jeszcze jest możliwość bezpośrednia możliwość wyjazdu na granice kraju, z naszej parafii wyjeżdżamy do Mikoszewa o godz. 8.15. w sobotę 7. 10. 2017r. z parkingu pod Polo.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wyżej wspomnianej akcji. Tych, którzy z różnych powodów nie mogą modlić się wspólnie z nami w kościele lub wyjechać na granice, prosimy o łączność modlitewno – duchową w godz. 14.00.- 16.00.

                       

                                      FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  PAŹDZIERNIK 2017r.    

                                                            BOŻY     PRZEWODNICY

Dzieci i młodzież większość czasu spędzają na nauce i zdobywaniu wiedzy w szkołach, dlatego tak ważną rolę w wychowaniu w wierze i głoszeniu Ewangelii odgrywają nauczyciele i wychowawcy. Są oni dla młodych ludzi Bożymi przewodnikami na drogach wiedzy, mądrości, wiary i szczęścia. Misja nauczyciela i wychowawcy to wyjątkowy sposób dawania świadectwa miłości miłości miłosiernej Boga Ojca. Nauczyciele, którzy głoszą Słowo Boże, wbrew pozorom nie muszą o nim wiele mówić. W ich przypadku bardziej liczy się serce i postawa otwartości na drugiego człowieka. Niech podsumowaniem tej konferencji będą słowa św. Urszuli Ledóchowskiej, która całe życie poświęciła pracy nad formowaniem młodych pokoleń: ” Zadaniem matki i wychowawczyni jest dać dziecku Boga. Jeśli mu dasz Boga, dasz mu wszystko, jeśli nie dasz Boga, nie dasz nic”.

Zadania na PAŹDZIERNIK:

 • Ofiaruję jedną część różańca za moich nauczycieli i wychowawców, postaram się imiennie podziękować za nich Bogu.
 • Przypomnę sobie i opowiem dziecku, wnuczkowi świadectwo o dobrym nauczycielu, Bożym przewodniku, którego spotkałem na swojej szkolnej drodze.

                   (Fragmenty z czasopisma Różaniec –   Konferencja – Październik  2017)

                                FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  WRZESIEŃ 2017r.    

MŁODZI    EWANGELIZATORZY

Młodzi, aby spełniać misję głoszenia, muszą swój czas poświęcić na poznawanie Boga. W liście do dzieci Jan Paweł II zachęcał do modlitwy, zwracając uwagę, że prosta i ufna modlitwa dzieci ma ogromną moc zmiany ludzi i świata. Bóg jest podstawowym źródłem mądrości, ale posługuje się także rodzicami, dziadkami, nauczycielami, wychowawcami, duszpasterzami, aby pomóc młodym ludziom zrozumieć wiarę i życie. Dlatego Papież Franciszek zachęca młodzież: „Rozmawiajcie często z dziadkami, oni też są pełni radości. Zadawajcie im pytania, słuchajcie, oni mają pamięć historii, doświadczenie życia, a dla was będzie to wielki dar, który pomoże wam na waszej drodze. Oni także potrzebują tego, by was wysłuchać, dziadkowie też was potrzebują, by zrozumieć wasze aspiracje, wasze nadzieje.” Głoszenie Ewangelii zawsze wymaga odwagi i stanowczości, bez względu na wiek misjonarza. Z tego powodu warto opowiadać historie świętych dzieci, które mężnie świadczyły o Bożej miłości np. Św. Dominik Savio, patron ministrantów. Warto poznać jego drogę do świętości.

Jezus kilka razy podkreślał, że aby wejść do królestwa niebieskiego, trzeba stać się jak dziecko. Młodzi ludzie nierzadko ewangelizują nas dorosłych swoją prostotą i postawą ufności, której często nam brakuje.

Zadania na WRZESIEŃ:

 • Zaproponuję dziecku, wnuczkowi albo koledze zaangażownie się w jakąś grupę przy parafii.
 • Opowiem dziecku, wnuczkowi lub koledze krótką, budującą historię z życia jednego ze świętych młodych ludzi.

(Fragmenty z czasopisma Różaniec- Wrzesień  2017)

FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  CZERWIEC  2017r.    

EUCHARYSTIA – CUD NAD CUDAMI

KONFERENCJA – EWANGELIZACJA W POLITYCE

Często pojawiają się glosy, że ” księża wtrącają się do polityki”. Wielu cytuje słowa Chrystusa „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” jako argument za tym, aby Kościół nie mieszał się w sferę publiczną.

W rozmowach na temat zaangażowania Kościoła w sferze publicznej warto podkreślać rolę ludzi wierzących w społeczeństwie. To dzięki Kościołowi już od średniowiecza powstawały szpitale, przytułki dla bezdomnych, instytucje opieki społecznej, domy samotnej matki itp. To dzięki Kościołowi jesteśmy wrażliwi na ludzi chorych i biednych. Możemy sobie wyobrazić świat bez zaangażowania Kościoła – społeczeństwo byłoby w wielu sferach bezradne. Dlatego katolicy mają prawo wtrącania się do polityki – jest to wyraz ich troski o dobro wspólne – oraz obowiązek ewangelizacji sfery publicznej poprzez modlitwę i proponowanie wartości chrześcijańskich jako rozwiązania problemów społecznych.

Zadania na CZERWIEC:

 • Ofiaruję co najmniej jedną część różańca za polityka, którego najbardziej nie lubię, o potrzebne łaski dla niego, aby troszczył się o dobro publiczne wszystkich obywateli.
 • W rozmowach będę podkreślał społeczne nauczanie Kościoła bardziej niż preferencje partyjne, aby dawać świadectwo wiary i podnosić poziom dyskusji publicznej.

(Fragmenty z czasopisma Różaniec- Czerwiec  2017)

 FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  MAJ  2017r.   

100 ROCZNICA OBJAWIEŃ  MATKI BOŻEJ W FATIMIE

KONFERENCJA – GŁOSZENIE W CIERPIENIU

Nasza wiara wystawiana jest na próbę w wielu sytuacjach. Często doświadczamy różnego rodzaju kryzysów i załamań. Szczególnym momentem, kiedy jesteśmy narażeni na utratę wiary, jest choroba i cierpienie. Bardzo łatwo wtedy o uczucie rozpaczy i przekonanie, że życie nie ma sensu.

Chorobie i cierpieniu bardzo często towarzyszy poczucie bezużyteczności, skazania na opiekę i pomoc innych. Doświadczenie modlitwy i spotkania z Chrystusem przeobraża to przygnębiające poczucie w pełne uczestnictwo w życiu całego Kościoła. Owocem modlitwy jest wewnętrzny pokój, a czasami nawet duchowa radość. Kościół, czyli Mistyczne Ciało Chrystusa, byłby niepełny bez osób chorych i cierpiących. Jan Paweł II w swoim Liście apostolskim Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia tak to ujął: „Wiara w uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa niesie w sobie te wewnętrzną pewność, że człowiek cierpiący dopełnia braki udręk Chrystusa, że w duchowym wymiarze dzieła Odkupienia służy, podobnie jak Chrystus, zbawieniu swoich braci i sióstr. Nie tylko więc jest pożyteczny dla drugich, ale, co więcej – spełnia służbę niczym niezastąpioną”.

Zadania na MAJ:

 • Poproszę osobę cierpiącą o modlitwę w intencji Żywego Różańca i Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego.
 • Ofiaruję swój ból i chorobę w intencji konkretnych osób – moich bliskich, nieprzyjaciół…

(Fragmenty z czasopisma Różaniec- Maj  2017)

 FORMACJA  RÓŻAŃCOWA   –  MARZEC 2017r.    

OKRES WIELKIEGO POSTU

KONFERENCJA

Powoli oswajamy się z tegorocznym hasłem roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”. Widnieje ono na różnych plakatach, mówią o nim księża w kazaniach, przypominane jest powołanie do bycia misjonarzem Chrystusa w swoim środowisku.

Zadania na Marzec:

♦   Każdego dnia pomodlę się modlitwą Ojcze nasz w intencji moich bliskich i tych, których Bóg stawia na mojej drodze.

♦    Spróbuję opowiedzieć swoim najbliższym o łasce, którą otrzymałem od Boga w ostatnim czasie.                                     (Fragmenty z czasopisma Różaniec- Marzec 2017)

STATUT  STOWARZYSZENIA „ŻYWEGO RÓŻAŃCA” (fragmenty)

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI  w 1832r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po 20 osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

ISTOTA I DUCHOWOŚĆ

 • Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
 • Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotą dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 • Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 • Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter kościoła.
 • W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
 • Mając na uwadze to, co zostało powiedziane powyżej, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
  • wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  • troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  • krzewienie modlitwy różańcowej;
  • wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  • troskę o wierność nauczania Kościoła – za wzorem św. Dominika.

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
 • Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
 • Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba, że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
 • Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 • Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 • udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic (Pierwsza Sobota Miesiąca);
 • uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
 • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
 • odważne stawanie w obronie wiary;
 • udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży;
 • kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca.

PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 • Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską, może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
  • przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
  • uroczystości Narodzenia Pańskiego;
  • uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
  • uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  • uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  • wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
  • uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
  • święta Ofiarowania Pańskiego.
 • Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 • Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.


RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W PARAFII  ŚW. WOJCIECHA W PRABUTACH

Lp. RÓŻA RÓŻAŃCOWA ZELATORKA / ZELATOR KONTAKT
1. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI STĘPIEŃ JADWIGA (55) 278-26-14
2. ŚW. ANNY JUREWICZ ESTERA (55) 278-21-14
3. ŚW. KINGI STAWISZYŃSKA HALINA (55) 278-28-27
4. ŚW. WOJCIECHA FEDORUK WIESŁAWA (55) 278-39-71
5. ŚW. MAKSYMILIANA – MARII KOLBEGO DYMCZYŃSKA WŁADYSŁAWA (55) 278-22-48
6. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY NICZYPORUK HELENA (55) 278-25-09
7. ŚW. JÓZEFA KLEJNOWSKI ANTONI  
8. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ TERESA MROZOWSKA 603-246-783
9. ŚW. BERETTY MOLLA ĆWIEK JANINA 661-739-707
10. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ KASK HANNA 605-117-348
11. ŚW. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA DOŁĘGOWSKA JOLANTA 609-444-760
12. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY ŚWIECHOWICZ JUSTYNA

   13.            ŚW. MONIKI                         JAWORSKA  TERESA       669855074