Akcja Katolicka

ak„W MOCY BOŻEGO DUCHA”

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.


ZARZĄD  P.O.A.K w Prabutach

ASYSTENT  P.O.A.K  W  PRABUTACH  –  KS. KANONIK DARIUSZ JUSZCZAK

SKŁAD  ZARZĄDU P.O.A.K  W  PRABUTACH:

PREZES            –           SULIKOWSKI  WALDEMAR
WICEPREZES   –          SŁOWIŃSKI  ANDRZEJ
SEKRETARZ      –         BEKSA  KATARZYNA
SKARBNIK        –          KRYSZKIEWICZ  TOMASZ
CZŁONEK         –           JABŁOŃSKI  ADAM

SKŁAD  KOMISJI  REWIZYJNEJ:

PRZEWODNICZĄCY  –  KASICKI  FRANCISZEK
CZŁONEK                    –  GROBELNY  KAROL
CZŁONEK                    –  ANNA WRÓBEL


Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej.

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.
Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Matko Kościoła – Módl się za nami, Święty Wojciechu – Módl się za nami


Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!
W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu. Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką. Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej: – kształtowanie sumień – formację duchowo-moralną i intelektualną – budzenie odpowiedzialności za Kościół – ożywianie ducha apostolskiego – wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią – kształtowanie świadomości kościelnej. Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwata Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

dla niewierzących – światłem
dla grzesznych – nawróceniem
dla zagubionych – drogą
dla poszukujących – prawdą i życiem
dla dobrych – umocnieniem.
Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.
Częstochowa, 9 listopada 1996 r., I Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę


SPOTKANIE CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ –  WTOREK 27 LUTY O GODZINIE 19.00 W SALCE KATECHETYCZNEJ.


Z życia Akcji Katolickiej w Prabutach

VII Prabucka Nocna Droga Krzyżowa – 22 marca 2024r.

 1. Prabucka Nocna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu w nocy, w milczeniu trasy, medytowaniu rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami.
 2. PNDK ma charakter indywidualny, podczas przejścia trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, jesteś zdany wyłącznie na własne siły.
 3. Uczestnictwo ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Jest ona przeznaczona dla osób pełnoletnich. Uczestnictwo nieletnich jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
 4. Biorąc w niej udział robisz to na własną odpowiedzialność. Zapoznaj się z przebiegiem trasy i oceń, czy jesteś w stanie ją przejść. Decydując się na udział bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z tym wydarzeniem. Poruszmy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego(mandaty ostatnio sporo podrożały).
 5. Nasza, Prabucka Nocna Droga Krzyżowa liczy około 26 kilometrów. Orientacyjny czas przejścia jest uzależniony od kondycji fizycznej uczestników waha się od około 5 do 7 godzin.
 6. Każdy uczestnik otrzyma opis trasy oraz teksty rozważań do poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Przygotuj prowiant na drogę (jedzenie, picie, termos z gorącą herbatą, wodę, wysokoenergetyczny prowiant: czekolada, batony, chałwa); najlepiej wszystko do jednego plecaka, weź z sobą ciepłe ubrania, wygodne i wodoodporne buty przystosowane do długich wędrówek (w niektórych miejscach trasa może być błotnista i śliska), nieprzemakalny ubiór, odpowiedni do kilkustopniowych zmian temperatur oraz niesprzyjających warunków pogodowych, miej przy sobie: naładowany telefon komórkowy, latarkę (najlepiej czołową) z zapasowymi bateriami, podstawowe opatrunki, kamizelki odblaskowe, poinformuj bliskich o planowanym wyjściu, zabezpiecz sobie możliwość transportu powrotnego w razie konieczności rezygnacji z dalszej drogi; pamiętaj, że w PNDK wpisane jest ryzyko i zgoda na nieprzewidywalne zdarzenia, zapoznaj się ponownie z przebiegiem i charakterem trasy przygotuj sobie własny drewniany krzyż, miej kijki do wędrówek pieszych (np. do nordic walking).

 Scenariusz Drogi Krzyżowej:

 1. 18.00 Msza Święta w konkatedrze św. Wojciecha, błogosławieństwem dla pątników i rozdanie pakietów.
 2. Wyjście grup(max. 10 osób) lub osób indywidualnych.
 3. Ostatnia stacja przy Kościele św. Andrzeja i rozchodzimy się do domu.

Przebieg trasy: – trasa pozostaje taka sama jak ostatnim razem. Możesz przejść całą Drogę Krzyżową lub tylko jakiś jej odcinek.

VII Prabucka Nocna Droga Krzyżowa 2024r. – „Musicie od siebie wymagać” – Jan Paweł II

Przebieg trasy:

 Stacja pierwsza – katedra

Z ul. Barczewskiego skręcamy w prawo, w ul. Długą, a następnie w lewo i w prawo w dół w ul. Mazurską, ul. Okrężną i w lewo w ul. Żeromskiego. Wychodzimy poza Prabuty i przed wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo na kolonię Gąski. Przed mostkiem na rzece Liwa stacja druga.

Stacja druga – Mostek na rzece Liwa

Przechodzimy mostek  i kierujemy się w kierunku lasu. Przechodzimy obok zabudowań (po prawej stronie). Po dojściu do lasu wybieramy na rozwidleniu drogę w prawo. Idziemy przez las trzymając się głównej drogi. Po podejściu pod piaszczystą górkę mijamy po prawej stronie zabudowania mieszkalne i idziemy prosto. Przy sadzie i budynku gospodarczym, w głębi za ogrodzeniem(również po prawej stronie), skręcamy pod kątem prostym w lewo. Idziemy ok.300m prosto i trzymając się drogi skręcamy pod kątem prostym w prawo. Dochodzimy do głównej, szutrowej drogi przez las i skręcamy w lewo. Przechodzimy przez rzekę, podchodzimy pod górkę i po prawej stronie drogi, na parkingu leśnym będzie stacja trzecia.

Stacja trzecia – Leśny parking – Drugi (nowy) Młyn

Z parkingu wychodzimy w prawo, idziemy ok. 70m i na skrzyżowaniu leśnych dróg skręcamy w prawo. Idziemy trzymając się drogi, aż dojdziemy do drogi na Trzeci Młyn (Młynisko). Skręcamy w prawo, schodzimy z górki aż do rzeki.

Stacja czwarta – Młynisko – Trzeci Młyn

Kontynuujemy dalej drogę. Wchodzimy pod górkę i skręcamy w prawo. Idziemy prosto mijając miejsce do odpoczynku, aż dojdziemy do leśnego skrzyżowania z główną drogą szutrową. Tam,  po prawej stronie, jest stacja piąta.

Stacja piąta – Leśne skrzyżowanie

Skręcamy w lewo, główną drogą przez las i dochodzimy do wiaduktu kolejowego. Przechodzimy pod nim i skręcamy w lewo. Tam jest stacja szósta.

Stacja szósta – Wiadukt kolejowy w lesie

Po skręceniu w lewo, trzymamy się drogi brukowanej, aż dojdziemy do zabudowań przed wioską Szramowo. Skręcamy w lewo. Dochodzimy do kapliczki w centrum wioski. Tam jest stacja siódma.

Stacja siódma – kapliczka w Szramowie

Od kapliczki idziemy w prawo, przez wioskę i idziemy w stronę wioski Laskowice. Cały czas trzymając się drogi asfaltowej. Schodzimy z górki do kapliczki we wsi Laskowice. Tam jest stacja ósma.

Stacja ósma – kapliczka w Laskowicach

Od kapliczki idziemy w prawo, przez wioskę, cały czas trzymając się drogi asfaltowej. Dochodzimy do wioski Orkusz. Mijamy jezioro, ośrodek wypoczynkowy i dochodzimy do skrzyżowania. Skręcamy w prawo w kierunku Sypanica-Prabuty. Po prawej stronie przy przystanku autobusowym jest stacja dziewiąta.

Stacja dziewiąta – przystanek autobusowy w Orkuszu

Kontynuujemy drogę w kierunku Sypanica-Prabuty. Dochodzimy do kaplicy we wsi Sypanica. Tam jest stacja dziesiąta.

Stacja dziesiąta kaplica w Sypanicy

Kontynuujemy drogę w kierunku Prabut. Przy podwójnym słupie elektrycznym skręcamy w lewo, w kierunku wioski Gontyn. Idziemy polną drogą. Po dojściu do wioski, skręcamy lekko w prawo i idziemy drogą do kapliczki. Tam jest stacja jedenasta.

Stacja jedenasta – kapliczka w Gontynie

Od kapliczki idziemy w kierunku Prabut. Po dojściu do drogi asfaltowej skręcamy w lewo, w kierunku na Malbork. Podchodzimy pod górkę. Przechodzimy wiadukt i skręcamy w prawo, w kierunku na Górowychy. Następnie skręcamy w prawo, w starą drogę, w kierunku jeziora. Po kilkudziesięciu metrach, po prawej stronie będzie stacja dwunasta.

Stacja dwunasta – skrzyżowanie za wiaduktem

Poruszamy się  polną drogą w kierunku jeziora, schodzimy w dół, przechodzimy przez most na rzece Liwa. Poruszamy się polną drogą wzdłuż jeziora. Mijamy po lewej stronie zabudowania, dalej plażę miejską, wchodzimy pod górkę. Idziemy prosto do skrzyżowania z asfaltową drogą na Obrzynowo. Skręcamy w prawo, w kierunku Prabut. Po minięciu dwóch wiaduktów wchodzimy do parku miejskiego. Przy tzw. kapliczce jest stacja trzynasta.

Stacja trzynasta – pawilon-mauzoleum w parku

Od stacji trzynastej idziemy parkiem w kierunku obwodnicy Prabut. Skręcamy w lewo i idziemy do ul. Warszawskiej. Tam skręcamy w prawo i idziemy w kierunku kościoła św. Andrzeja. Tam jest stacja czternasta.

Stacja czternasta – kościół św. Andrzeja

Zakończenie V Prabuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej.


KALENDARIUM  NA  2020.

STYCZEŃ:

 • Orszak trzech króli-6
 • Spotkanie opłatkowe – 12

LUTY:

 • Spotkanie POAK – 19

MARZEC:

 • Rekolekcje dla liderów 06-08
 • Spotkanie POAK – 18

KWIECIEŃ:

 • Prabucka  droga krzyżowa – 3
 • Triduum Paschalne – 9-13
 • Dzień skupienia – 18
 • Św. Gaj – 23

MAJ:

 • Nabożeństwa majowe
 • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
 • kajaki – 30

CZERWIEC:

 • Boże Ciało
 • Częstochowa 19

LIPIEC:

 • wakacje

SIERPIEŃ:

 • 100 Rocznica Cudu nad Wisłą 15

WRZESIEŃ:

 • Forum Poznań – 19

PAŹDZIERNIK:

 • Dzień Papieski – 11
 • Uroczystość św.Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce. – 22

LISTOPAD:

 • bal andrzejkowy  – 28
 • Uroczystość Chrystusa Króla – Elbląg – 23

GRUDZIEŃ:

 • kolędy i pastorałki

Plik do pobrania: KALENDARIUM NA 2019


Aby Nowonarodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy Akcja Katolicka

W dniu 24.11.2018r. (sobota), w Kościele Bożego Ciała w Elblągu na ul. Robotniczej o godz. 10.00. odbył się Dzień Skupienia dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej.


IV Prabucka Nocna Droga Krzyżowa – 12 kwietnia 2019r.

 1. Prabucka Nocna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu w nocy, w milczeniu trasy, medytowaniu rozważań i zmaganiu się z własnymi słabościami.
 2. PNDK ma charakter indywidualny, podczas przejścia trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, jesteś zdany wyłącznie na własne siły.
 3. Uczestnictwo ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Jest ona przeznaczona dla osób pełnoletnich. Uczestnictwo nieletnich jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
 4. Biorąc w niej udział robisz to na własną odpowiedzialność. Zapoznaj się z przebiegiem trasy i oceń, czy jesteś w stanie ją przejść. Decydując się na udział bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z tym wydarzeniem. Poruszmy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 5. Nasza, Prabucka Nocna Droga Krzyżowa liczy około 26 kilometrów. Orientacyjny czas przejścia jest uzależniony od kondycji fizycznej uczestników waha się od około 5 do 7 godzin.
 6. Każdy uczestnik otrzyma opis trasy oraz teksty rozważań do poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Przygotuj prowiant na drogę (jedzenie, picie, termos z gorącą herbatą, wodę, wysokoenergetyczny prowiant: czekolada, batony, chałwa); najlepiej wszystko do jednego plecaka, weź z sobą ciepłe ubrania, wygodne i wodoodporne buty przystosowane do długich wędrówek (w niektórych miejscach trasa może być błotnista i śliska), nieprzemakalny ubiór, odpowiedni do kilkustopniowych zmian temperatur oraz niesprzyjających warunków pogodowych, miej przy sobie: naładowany telefon komórkowy, latarkę (najlepiej czołową) z zapasowymi bateriami, podstawowe opatrunki, kamizelki odblaskowe, poinformuj bliskich o planowanym wyjściu, zabezpiecz sobie możliwość transportu powrotnego w razie konieczności rezygnacji z dalszej drogi; pamiętaj, że w PNDK wpisane jest ryzyko i zgoda na nieprzewidywalne zdarzenia, zapoznaj się ponownie z przebiegiem i charakterem trasy przygotuj sobie własny drewniany krzyż, miej kijki do wędrówek pieszych (np. do nordic walking), mieć mapę obszaru, po którym przebiega trasa PNDK.

 Scenariusz Drogi Krzyżowej:

 1. 18.00 Msza Święta w konkatedrze św. Wojciecha, błogosławieństwem dla pątników i rozdanie pakietów.
 2. Wyjście grup(max. 10 osób) lub osób indywidualnych.
 3. Ostatnia stacja przy Kościele św. Andrzeja i rozchodzimy się do domu.

Przebieg trasy: – trasa pozostaje taka sama jak w zeszłym roku.

IV Prabucka Nocna Droga Krzyżowa 2019r.

Przebieg trasy:

 Stacja pierwsza – katedra

Z ul. Barczewskiego skręcamy w prawo, w ul. Długą, a następnie w lewo i w prawo w dół w ul. Mazurską, ul. Okrężną i w lewo w ul. Żeromskiego. Wychodzimy poza Prabuty i przed wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo na kolonię Gąski. Przed mostkiem na rzece Liwa stacja druga.

Stacja druga – Mostek na rzece Liwa

Przechodzimy mostek  i kierujemy się w kierunku lasu. Przechodzimy obok zabudowań (po prawej stronie). Po dojściu do lasu wybieramy na rozwidleniu drogę w prawo. Idziemy przez las trzymając się głównej drogi. Po podejściu pod piaszczystą górkę mijamy po prawej stronie zabudowania mieszkalne i idziemy prosto. Przy sadzie i budynku gospodarczym, w głębi za ogrodzeniem(również po prawej stronie), skręcamy pod kątem prostym w lewo. Idziemy ok.300m prosto i trzymając się drogi skręcamy pod kątem prostym w prawo. Dochodzimy do głównej, szutrowej drogi przez las i skręcamy w lewo. Przechodzimy przez rzekę, podchodzimy pod górkę i po prawej stronie drogi, na parkingu leśnym będzie stacja trzecia.

Stacja trzecia – Leśny parking – Drugi (nowy) Młyn

Z parkingu wychodzimy w prawo, idziemy ok. 70m i na skrzyżowaniu leśnych dróg skręcamy w prawo. Idziemy trzymając się drogi, aż dojdziemy do drogi na Trzeci Młyn (Młynisko). Skręcamy w prawo, schodzimy z górki aż do rzeki.

Stacja czwarta – Młynisko – Trzeci Młyn

Kontynuujemy dalej drogę. Wchodzimy pod górkę i skręcamy w prawo. Idziemy prosto mijając miejsce do odpoczynku, aż dojdziemy do leśnego skrzyżowania z główną drogą szutrową. Tam,  po prawej stronie, jest stacja piąta.

Stacja piąta – Leśne skrzyżowanie

Skręcamy w lewo, główną drogą przez las i dochodzimy do wiaduktu kolejowego. Przechodzimy pod nim i skręcamy w lewo. Tam jest stacja szósta.

Stacja szósta – Wiadukt kolejowy w lesie

Po skręceniu w lewo, trzymamy się drogi brukowanej, aż dojdziemy do zabudowań przed wioską Szramowo. Skręcamy w lewo. Dochodzimy do kapliczki w centrum wioski. Tam jest stacja siódma.

Stacja siódma – kapliczka w Szramowie

Od kapliczki idziemy w prawo, przez wioskę i idziemy w stronę wioski Laskowice. Cały czas trzymając się drogi asfaltowej. Schodzimy z górki do kapliczki we wsi Laskowice. Tam jest stacja ósma.

Stacja ósma – kapliczka w Laskowicach

Od kapliczki idziemy w prawo, przez wioskę, cały czas trzymając się drogi asfaltowej. Dochodzimy do wioski Orkusz. Mijamy jezioro, ośrodek wypoczynkowy i dochodzimy do skrzyżowania. Skręcamy w prawo w kierunku Sypanica-Prabuty. Po prawej stronie przy przystanku autobusowym jest stacja dziewiąta.

Stacja dziewiąta – przystanek autobusowy w Orkuszu

Kontynuujemy drogę w kierunku Sypanica-Prabuty. Dochodzimy do kaplicy we wsi Sypanica. Tam jest stacja dziesiąta.

Stacja dziesiąta kaplica w Sypanicy

Kontynuujemy drogę w kierunku Prabut. Przy podwójnym słupie elektrycznym skręcamy w lewo, w kierunku wioski Gontyn. Idziemy polną drogą. Po dojściu do wioski, skręcamy lekko w prawo i idziemy drogą do kapliczki. Tam jest stacja jedenasta.

Stacja jedenasta – kapliczka w Gontynie

Od kapliczki idziemy w kierunku Prabut. Po dojściu do drogi asfaltowej skręcamy w lewo, w kierunku na Malbork. Podchodzimy pod górkę. Przechodzimy wiadukt i skręcamy w prawo, w kierunku na Górowychy. Następnie skręcamy w prawo, w starą drogę, w kierunku jeziora. Po kilkudziesięciu metrach, po prawej stronie będzie stacja dwunasta.

Stacja dwunasta – skrzyżowanie za wiaduktem

Poruszamy się  polną drogą w kierunku jeziora, schodzimy w dół, przechodzimy przez most na rzece Liwa. Poruszamy się polną drogą wzdłuż jeziora. Mijamy po lewej stronie zabudowania, dalej plażę miejską, wchodzimy pod górkę. Idziemy prosto do skrzyżowania z asfaltową drogą na Obrzynowo. Skręcamy w prawo, w kierunku Prabut. Po minięciu dwóch wiaduktów wchodzimy do parku miejskiego. Przy tzw. kapliczce jest stacja trzynasta.

Stacja trzynasta – pawilon-mauzoleum w parku

Od stacji trzynastej idziemy parkiem w kierunku obwodnicy Prabut. Skręcamy w lewo i idziemy do ul. Warszawskiej. Tam skręcamy w prawo i idziemy w kierunku kościoła św. Andrzeja. Tam jest stacja czternasta.

Stacja czternasta – kościół św. Andrzeja

Zakończenie IV Prabuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej.


CHARYTATYWNY  BAL  KARNAWAŁOWY

ORGANIZOWANY  PRZEZ  PRABUCKI ODDZIAŁ AKCJI  KATOLICKIEJDnia 10 lutego 2018r. w restauracji Malibu odbył się kolejny, charytatywny bal karnawałowy, zorganizowany przez parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 96 osób z Dzikiego Zachodu bawiło się do rana przy dźwiękach skocznej muzyki.

Podczas balu przeprowadzono aukcję rękodzieł (którzy zawsze hojnie wspierają naszą inicjatywę), z której dochód przeznaczony został na turnus rehabilitacyjny dla naszego parafianina Łukasza.

Dziękujemy wszystkim przybyłym  za wspólną zabawę i okazane serce. Szczególne podziękowania składamy Państwu:  Ryszardowi i Mirosławie Wiśniewskim, dzięki którym mogliśmy delektować się wyrobami na stole wiejskim oraz za smaczne ryby Anecie i Waldemarowi Dreszler . Panu Krzysztofowi Papis za oprawę muzyczną.  Szczególne podziękowania dla panów z zespołu muzycznego, stworzonego na potrzeby balu, w składzie: Marek Szulc , Andrzej Mosiejczyk, Sławomir Kosmalski , Krzysztof Łukaszewski, którzy zabawiali nas przy dźwiękach  starych  szlagierów. Niech dobro wróci do Was tysiąc krotnie.

Króluj nam Chryste.

Prezes P.O.A.K Waldemar  Sulikowski

Dnia 25 Listopada 2017 w restauracji Malibu odbył się kolejny, charytatywny bal andrzejkowy, zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Wzięło w nim udział 98 osób. Podczas balu przeprowadzono aukcję, z której dochód przeznaczony został na turnus rehabilitacyjny dla Malwinki (dziewczynki z porażeniem mózgowym). Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę i podarowali swoje rękodzieła na naszą aukcję. Przygotowane podarunki znalazły hojnych właścicieli. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym, za wspólną zabawę i okazane serce. Szczególne podziękowania składamy Państwu: Teresie i Markowi Król za oprawę muzyczną, Aleksandrze i Mirosławowi Przybył za wyroby na stół wiejski oraz za smaczne ryby Anecie i Waldemarowi Dreszler . Niech dobro wróci do Was tysiąc krotnie. Już teraz zapraszamy na Bal Karnawałowy. Króluj nam Chryste.

FOTOMIGAWKI Z BALU


Gala Wszystkich Świętych

29.10.2017 w prabuckiej Konkatedrze po raz trzeci mogliśmy zobaczyć Galę Wszystkich Świętych, zorganizowaną przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Dzieci pokazały jak można się bawić naśladując dobre przykłady świętych. Serdecznie dziękujemy rodzicom przebranych dzieci za chęć włączenia się do naszej akcji. Gratulujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za pomysły. Oczekujemy Was za rok mając nadzieję, że będziecie inspiracją dla mniej odważnych.

A wszystkim niech Święci wypraszają potrzebne łaski.

Króluj nam Chryste. !!!

Galeria zdjęć

Waldemar Sulikowski

Prezes POAK


II PRABUCKA NOCNA DROGA KRZYŻOWA

31 marca 2017r.  po raz drugi wyruszymy na trasę Prabuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej. Poprzedzi ją Msza św. o godz. 18.00 w Kościele św. Andrzeja. Trasa będzie taka sama jak w roku ubiegłym. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej formie przeżywania Wielkiego Postu. Wzorem ubiegłego roku karty zgłoszeń będą wyłożone w kościele i w katedrze. Szczegóły dotyczące PNDK  podamy wkrótce.


          DROGA KRZYŻOWA W ŁĄCZNOŚCI Z UCZESTNIKAMI

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY  2016r.

W piątek 29.07.2016 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Prabutach przygotował nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Pomysłodawcą Drogi Krzyżowej  był pan  Andrzej Hnatyszyn.

          W jedności z młodymi i Ojcem św. Franciszkiem, zgromadzonymi na krakowskich Błoniach, uczestnicy naszego nabożeństwa rozważali tajemnice  czternastu stacji Drogi Krzyżowej. Mimo nietypowej pory i czasu, prabucianie zarówno starsi i młodsi, twardo szli niosąc krzyż, włączając się we wspólną modlitwę. Nikt nie zapytał czy daleko jeszcze, a mimo zmęczenia wszyscy wytrwali do końca. Można siedzieć i oglądać drogę krzyżową popijając kawę czy herbatę, ale czy to jest to samo co trud, a czasami ból i wysiłek włożony w czynne uczestnictwo?

      Pragnę podziękować Panu Bogu za ten czas, pogodę i wszelkie dobro, którym nas obdarza. Dziękuję młodzieży, która służyła swoją pomocą czuwając nad bezpieczeństwem    oraz za niesienie tuby. Dziękuję wszystkim  uczestnikom.  Szczególne podziękowania kieruję do ks. Marka Piedziewicza, który poprowadził drogę krzyżową. Bóg zapłać dla Pana Thil za podstawienie autobusu na drogę powrotną.

Zdjęcia z Drogi Krzyżowej.

                                                                                            KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Waldemar  Sulikowski


Prabucka Nocna Droga Krzyżowa – noc z 4 na 5 marca 2016r.

Idea akcji:

    Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele, siedząc w ławce i słuchając rozważań. Można na stojąco, siedząco, w samotności lub w tłumie ludzi zgromadzonych na tym nabożeństwie. Każdy sposób jest inny, nie ma lepszych czy gorszych i, którzy już szli z nami, mówią, że było to wyzwanie, głębokie przeżycie, doświadczenie własnej słabości i chociaż ułamka ciężaru, jaki dźwigał Jezus podczas Swojej Drogi. Bo inaczej patrzy się na Jego cierpienie z ciepłej ławki, inaczej gdy stopy pełne są odcisków, a nogi odmawiają posłuszeństwa…

    Już próby przygotowania nocnej wyprawy były jej początkiem. Wszystkim może się wydawać, że to nic takiego, wyznaczyć trasę i posłać na nią kilkunastu zapaleńców. Nic bardziej mylnego. Godziny pracy poświęcone przygotowaniom, zapał kilku szaleńców i błogosławieństwo Pana Boga przyniosły nieoczekiwane efekty (chociażby pogoda, która na naszej drodze była wymarzona). Również nie spodziewaliśmy się takiego odzewu ze strony osób biorących udział w naszym przedsięwzięciu. Uczestniczyło w nim około 90 osób w różnym wieku, gościliśmy pielgrzymów z Iławy i Malborka. Wszyscy szczęśliwie pokonali trasę ok. 25 kilometrów nocą, a pęcherze i zmęczenie były wpisane w wyprawę.

        Dziękujemy ks. Mateuszowi, że mimo własnego wysiłku i zmęczenia wytrwale czekał do powrotu ostatniego pątnika udzielając każdemu błogosławieństwa. Dziękuję Odnowie w Duchu św. a szczególnie Wojciechowi Dołęgowskiemu, Edwardowi Adamkiewiczowi, pani Jolancie Próchnickiej i Grzegorzowi Nickel za dostarczenie materiału do wykonania krzyży, mieszkańcom Gont, Sypanicy i Laskowic, policji.

   Czy było warto podjąć ten trud? Na to pytanie niech odpowie każdy z uczestników, a my czekamy na chętnych i niezdecydowanych już za rok.

Króluj nam Chryste.

Rozważania

Przebieg trasy:

Zdjęcia z trasy.

Mapka przebiegu Prabuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej.


Charytatywny Bal Karnawałowy

Zdjęcia z balu


POKŁON TRZECH KRÓLI

6 stycznia, tak jak w ubiegłym roku spod kościoła św. Andrzeja wyruszył orszak Trzech Króli. Tym razem króli było około 300. Po przejściu do szopki przy skwerze Jana Pawła II królowie złożyli dary i podążyli na plac przed katedrą. Tam odbył się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Jędrzeja. Wszyscy mogli ogrzać się przy ogniskach, posilić się pyszną grochówką, napić kawy lub herbaty oraz poczęstować się ciastem.

DSC_0306DSC_0313DSC_0315DSC_0316DSC_0317


Więcej zdjęć z Pokłonu Trzech Króli


Gala Świętych 25.10.2015r.

25 października na Mszy Świętej dla dzieci odbyła się I Gala Świętych. Dziękujemy bardzo wszystkim rodzicom za przygotowanie przebrań dla dzieci oraz za przybycie z dziećmi na galę.

I Gala Świętych. I Gala Świętych. I Gala Świętych.


akcja plecakakcja plecak

Akcja Katolicka zakończyła zbiórkę pod hasłem: ,,Piórnik”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Prabut. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać 9 plecaków oraz niezbędne przybory szkolne, które zasiliły potrzeby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Prabutach.  Po raz kolejny mogliśmy liczyć na Państwa pomoc i dobre serca. Niech każdy uśmiech dziecka przypomina nam o tym, że dobrem warto się dzielić. Szczególne podziękowania pragniemy skierować  do anonimowych darczyńców, którzy przeznaczyli kwotę 1.000 złotych na zakup odzieży zimowej. Za dar ich serca z tego miejsca składamy serdeczne Bóg zapłać. Wszystkich ofiarodawców zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną za okazane wsparcie, która odbędzie się 06.12.2015. O GODZ. 10.00


Maj jest miesiącem w którym spotykamy się przy krzyżach i kapliczkach odprawiając nabożeństwa ku czci Najświętszej Panny Maryi. Na zdjęciu nabożeństwo w Gontynie.

majówka w Gontynie

Przekazanie plecaków i przyborów szkolnych zebranych w czasie akcji „Plecak” pani Małgorzacie Dudajek dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 w Prabutach.