Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz

 Ks. kan. mgr lic. Dariusz Juszczak

Księża Wikariusze

Ks. mgr Dawid Krawiec

Ks. mgr Łukasz Jaworski

Księża Emeryci

Ks. Kan. Jan Nigbor

Księża Rezydenci

ks. kan. dr. Sławomir Małkowski