Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz

 Ks. kan. mgr lic. Dariusz Juszczak

Księża Wikariusze

Ks. mgr Władysław Wieczorek

Ks. mgr Dawid Krawiec

Księża Emeryci

Ks. Kan. Jan Nigbor

Księża Rezydenci

ks. kan. dr. Sławomirowi Małkowskiemu