Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz

 Ks. kan. mgr lic. Dariusz Juszczak

Księża Wikariusze

Ks. mgr Cezary Ejsymont

Ks. mgr Władysław Wieczorek

Ks. mgr Dawid Krawiec

Księża Emeryci

Ks. Infułat Jan Oleksy

Ks. Kan. Jan Nigbor