Instalacja 14. nowych Kanoników Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach

W dniu Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski, 23. kwietnia 2015 roku w uroczystość odpustową naszej Parafii, w konkatedrze w Prabutach miała miejsce instalacja 14. nowych Kanoników Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej.

Na wstępie Ksiądz Proboszcz dr Mariusz Pietrzykowski powitał Księdza Biskupa Elbląskiego dra Jacka Jezierskiego, a także Księży Infułatów oraz Księży Kanoników Seniorów Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej i przedstawicieli bratnich wspólnot kanonickich Kapituły Katedralnej Elbląskiej i Kwidzyńskiej Kapituły Konkatedralnej, Księży z Dekanatu Prabuty oraz władze miasta, a także gości z innych parafii i parafian z Prabut.

We wprowadzeniu do Mszy Świętej słyszeliśmy, że „dziś naszej modlitwie towarzyszy św. Wojciech, którego krew przelana przed ponad tysiącem lat stała się posiewem chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. (…) Zginął O śmiercią męczeńską 23. kwietnia 997 roku. Przez Jego wstawiennictwo módlmy się o zachowanie mocnej wiary w naszej Ojczyźnie”.

Homilię wygłosił JE Ks. Biskup Elbląski Jacek Jezierski. Przypomniał on sylwetkę św. Wojciecha, który „ doświadczył wielu przeciwności, pozostał jednak do końca wierny Bogu, któremu bez reszty zaufał”.

Po homilii Ks. Kanonik Marian Florek z Iławy zaprezentował nowo mianowanych przez Księdza Biskupa Elbląskiego Kanoników Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach:

Kanonicy Gremialni:

 • mgr Piotr Szpejewski, pracujący we Francji;
 • mgr Andrzej Starczewski, proboszcz parafii pw. Św. Anny w Sztumie;
 • mgr Dariusz Paszkowski, proboszcz parafii pw. Bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu;
 • dr Ryszard Milewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach;
 • Tomasz Baliński, proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Sztumie;
 • mgr Eugeniusz Potoniec, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Nowej Wiosce;
 • mgr Jan Solis, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Morągu;
 • dr Mariusz Pietrzykowski proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Prabutach

Kanonicy Honorowi:

 • Paweł Kurach, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Borecznie;
 • Władysław Wesołowski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Małdytach;
 • mgr Stanisław Gajewski, proboszcz parafii pw. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalewie;
 • mgr Mirosław Pyzio, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karasiu;
 • mgr Tomasz Gańko, proboszcz parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Biskupcu.

Kanonicy Honorowi z innych diecezji:

 • mgr inż. Wiesław Janik, Prezbiter Neokatechumenatu.

Następnie Kanonicy złożyli Uroczyste Wyznanie Wiary i Przysięgę Wierności, po czym zajęli swoje miejsca w stallach. Po Mszy Świętej Księża Kanonicy wraz z Ks. Biskupem stanęli do wspólnej fotografii, a następnie wierni już indywidualnie składali życzenia nowym Kanonikom.

Odnosząc się do historii Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach, należy przypomnieć, że to Święty Jan Paweł II konstytucją apostolską „Magna quidem pars” z dnia 18. kwietnia 1983 roku, podpisaną przez kardynałów Sekretarza Stanu Augustyna Casaroli i Prefekta Kongregacji Biskupów Sebastiana Baggio, nawiązując do tradycji kapituły kwidzyńskiej i historii diecezji pomezańskiej, powołał do istnienia Pomezańską Kapitułę Kolegiacką w Prabutach, podnosząc kościół filialny do godności Kolegiaty. Jednocześnie podniósł dotychczasowego proboszcza Parafii św. Wojciecha w Prabutach, Ks. Jana Oleksego, do godności kanonika- prepozyta w kapitule kolegiackiej w Prabutach, który z mocy urzędu otrzymał również godność prałata. Biskup Warmiński dr Jan Obłąk wydał 29. czerwca 1983 roku dekret wykonawczy, mianując pierwszych kanoników powyższej Kapituły w pełnym składzie, a uroczysta instalacja tychże kanoników Pomezańskiej Kapituły Kolegiackiej nastąpiła 12. listopada tegoż roku.         Podczas tej uroczystości dokonano poświęcenia Kolegiaty. Jej patronem ogłoszono św. Wojciecha. Dotychczasowy kościół parafialny, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej, będący pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Andrzeja, otrzymał wezwanie św. Andrzeja Apostoła. Dnia 25. marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II Bullą „Totus Tuus Poloniae populus” podniósł dotychczasową Kolegiatę pod wezwaniem św. Wojciecha w Prabutach do godności Konkatedry Diecezji Elbląskiej a dotychczasową Pomezańską Kapitułę Kolegiacką w Prabutach do godności Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej.

Antoni Tadeusz Klejnowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.