XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 08.11.2020r.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza (25, 1-13:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

OGŁOSZENIA PARAFIALNE :


Przypominamy  o obowiązku  zachowania bezpiecznej odległości,  dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust wewnątrz kościoła. Ilość osób uczestniczących we Mszach Świętych i nabożeństwach jest ograniczona:

w kościele parafialnym – 30 osób,

 w katedrze – 65 osób.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii do 15 listopada została udzielona dla osób chorych i starszych, dla pracowników ochrony zdrowia. Natomiast zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo nie mogą tłumaczyć mojej nieobecności na niedzielnej Mszy św.

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA
poniedziałek i środa godz. 15-17
sobota godz. 9-12
TEL: 55 221 86 46; KOM: 725 125 544
Konto 10 8319 0003 0000 1629 2000 0040

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.