XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2020r.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

(9, 36 – 10, 8)

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

OGŁOSZENIA:

Dziś kończy się dyspensa zwalniająca z uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Od przyszłej niedzieli (21 czerwca 2020r.) już nie obowiązuje.

W czasie nabożeństw odprawianych w kościołach należy zachować bezpieczny odstęp 2 m oraz zasłaniać nos i usta. W dni powszednie poranne Msze święte odprawiane są w kościele parafialnym, a wieczorne i wszystkie niedzielne w katedrze.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez cały miesiąc czerwiec o godzinie 17.30. Trwa Tydzień Eucharystyczny, dlatego w ramach nabożeństwa czerwcowego odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół katedry, aż do przyszłego czwartku 18 czerwca.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i środy od godz. 15.00-17.00.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym  w Uroczystości Bożego Ciała: ks. Dawidowi, P. kościelnemu, P. organiście, P. szafarzom Komunii św., Służbie Liturgicznej Ołtarza – lektorom i ministrantom, braciom –Rycerzom Kolumba, druhom-ratownikom ze ZOSP RP z Kołodziej, Sypanicy i Prabut. Dziękuję wszystkim uczestnikom za manifestację naszej wiary.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa już w piątek 19 czerwca, a wspomnienie Niepokalanego Serca NMP w sobotę 20 czerwca.

 KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA
w poniedziałki i  środy: od 15 do 17
TEL: 55 221 86 46; KOM: 725 125 544
Konto 10 8319 0003 0000 1629 2000 0040

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.