Ogłoszenia parafialne 24 marca 2019r.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019r.

SŁOWO BOŻE z Ewangelii świętego Łukasza (13, 1-9):

„W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”

Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».”

OGŁOSZENIA:

W głębszym przeżyciu przygotowania do Świąt Paschalnych pomagają nam nabożeństwa wielkopostne.

W piątki – Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30;

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30.

W poniedziałek 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, a także 27 rocznicę powstania diecezji elbląskiej.

Zapraszamy na katechezy liturgiczne w każdą sobotę o godz. 19:00 w salach parafialnych. W ich trakcie omawiamy kolejne części Mszy świętej.

Koncert z osobistym świadectwem nawrócenia Darka Malejonka z kapelą „Maleo Reggae Rockers” w piątek 29 marca o g. 18.30 w Katedrze.

W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Stanisława Nowaka, śp. Edwarda Zdrzalika, śp. Kazimierę Nowakowską i śp. Romana Przechadzkiego. „Wieczny odpoczynek….”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.