Ogłoszenia parafialne 14 października 2018r.

Bóg fundamentem rodziny i naszą nadzieją

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA          14.10.2018r.

 

SŁOWO BOŻE z Ewangelii świętego Marka (10, 17-27):

„Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

OGŁOSZENIA:

W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej dziękuję Księżom Pallotynom ks. Damianowi i ks. Jerzemu naszym misjonarzom za przeprowadzone Misje św., których głównym tematem było zdanie – „Bóg fundamentem rodziny i naszą nadzieją”. Dziękuję także Kapłanom, Panu Organiście z chórem, Panu Kościelnemu, Szafarzom oraz Służbie Liturgicznej Ołtarza, Scholii, Katechetom, przedstawicielom poszczególnych Grup  Modlitewnych, Kucharkom: Pani Małgorzacie  i mojej Mamie, Panu Stolarzowi za odnowienie naszych krzyży misyjnych,  PCKiS-owi za nagłośnienie, Strażakom JOSP Prabuty za dbanie o nasze bezpieczeństwo na drodze, wszystkim, którzy wsparli różnymi produktami i wyrobami naszą parafialną kuchnię. Wszystkim Wam Drodzy Bracia                i Siostry za waszą obecność.

Poświęcenie Krzyży Misyjnych dziś przy kościele św. Andrzeja po Mszy św. o g. 8.30, a przy katedrze św. Wojciecha po Mszy św. o g.10.00.

Dzisiejsza taca przeznaczona jest dla Księży Pallotynów jako podziękowanie za przeprowadzone ćwiczenia duchowe.

„Taca”  za tydzień w niedzielę 21 października jest  inwestycyjna  i na potrzeby Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a w czwartek z racji wspomnienia św. Łukasza Ewangelisty – święto Służby Zdrowia. Pracownikom oświaty i Służby Zdrowia składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa!

Również w niedzielę za tydzień jest liczenie wiernych  i przystępujących do Komunii św. we wszystkich kościołach i kaplicach całej Polski.

Za tydzień w niedzielę będziemy gościli w naszej wspólnocie parafialnej ks. Tomasza z Ośrodka Misyjnego.

W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: śp. Annę Jakubiak, śp. Danutę Szczepańską i śp. Joannę Rybarczyk. „Wieczny odpoczynek….”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.