Ogłoszenia parafialne 18 marca 2018r.

SŁOWO BOŻE z Ewangelii świętego Jana (12, 20-33):

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.”

OGŁOSZENIA:

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. kan. dr Wojciecha Skibickiego Dyr. Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Elbląskiej, który poprowadzi nasze ćwiczenia duchowe.

Taca inwestycyjna zbierana tydzień temu wyniosła – 4.009 zł. + 8.150 zł. (styczeń + luty) = 12.159 zł. Bóg zapłać.

W ramach jałmużny wielkopostnej możemy dziś nabyć świece na stół wielkanocny i możemy także zabrać do domu „jajko radości”, którego zawartość trzeba zrealizować do środy 21 marca.

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w poniedziałek 19 marca. Po Mszach Świętych o godz. 7.00, 12.00 i 18.00 nabożeństwo ku czci św. Józefa.

Ślad losu” śpiewana Droga Krzyżowa zostanie wykonana przez znanych nam muzyków-parafian w środę 21 marca po wieczornej Mszy św. ok. g.19.00 w katedrze.

Niedziela Palmowa już za tydzień 25 marca. Msze św. rozpoczynamy od poświęcenia palm przed świątynią i procesją wokół kościoła i katedry.

Ponawiamy zaproszenie dla osób chętnych do posługi modlitewnej w Żywym Różańcu, ponieważ mamy wakaty w różach kobiecych i męskich. Zgłoszenia w zakrystii. (665-232-509)

Do realizacji Grobu Pańskiego, tworzonego przez Rycerzy Kolumba potrzebne będą wasze zdjęcia rodzinne, które można przynosić do zakrystii lub kancelarii parafialnej. Wszystkie zdjęcia będą zwrócone właścicielom.

Plan rekolekcji wielkopostnych 18 – 21 marca.

Poniedziałek, wtorek i środa 19, 20 i 21 marca: 7.00, 8.00, 9.15, 10.30 i 12.00-kościół św. Andrzeja, 18.00-katedra.

Msze św. z nauką dla dorosłych: 7.00, 12.00 i 18.00. Msze św. z nauką dla dzieci kl. I-IV szk. podst. o 9.15, kl. V-VII szk. podst. i kl. II i III gimnazjum o 10.30. Msze św. dla młodzieży ponadgimnazjalnej o 8.00.

Sakrament pokuty i pojednania w poniedziałek, wtorek i środę.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Maria Kot . „Wieczny odpoczynek….”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.